Posted on

V decembri bola zverejnená výzva na predkladanie projektových návrhov s názvom „2020 CEF Transport MAP“ a s celkovým rozpočtom 200 miliónov EUR. Táto výzva je zameraná na činnosti súvisiace s cieľmi „odstránenia úzkych miest, zlepšenie interoperability železníc, premostenie chýbajúcich spojení a najmä zlepšenie cezhraničných úsekov“.

Plánované činnosti pod výzvou musia prispieť k dokončeniu vopred určených projektov na koridoroch základnej siete ako sú železnice, vnútrozemské vodné cesty, cesty, námorné a vnútrozemské prístavy.

Všeobecným cieľom tejto výzvy je pripraviť sa na implementáciu projektov základnej siete TEN-T podporením štúdií zameraných na nevyhnutné prípravné kroky pre nadchádzajúce práce na infraštruktúre. Teda návrh predložený v rámci tejto výzvy musí obsahovať štúdie.

Kto môže žiadať o grant?

Svoje návrhy môžu predkladať dva typy uchádzačov:

  • Jeden alebo viac členských štátov
  • So súhlasom členského štátu (štátov) príslušné medzinárodné organizácie, spoločné
    podniky alebo verejné alebo súkromné podniky alebo orgány zriadené v členskom štáte EÚ

Čo je možné získať?

Rozpočet, ktorý je k dispozícii v rámci balíka finančných prostriedkov pre 15 členských štátov EÚ, ktoré sú oprávnené na podporu z Kohézneho fondu je 40 miliónov EUR
Rozpočet, ktorý je k dispozícii v rámci tzv. „všeobecnej obálky“ pre všetky členské štáty EÚ predstavuje 160 miliónov EUR.

Ako požiadať o grant?

Pred podaním návrhu je potrebné prečítať si dokumentáciu výzvy na stránke výzvy. Taktiež je potrebné získať súhlas dotknutého členského štátu alebo štátov.
Žiadosti sa podávajú prostredníctvom platformy „TENtec e-submission modul“ do 22. marca 2021 do 17:00 hod. CET.

K výzve sa dňa 14. januára bude konať aj informačný deň. Registrovať sa môžete na tomto odkaze. 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *