Posted on

Agentúra SAIA vyhlásila výzvu na štipendium na mesačný kurz arabského jazyka v Arabskom vzdelávacom centre v Egypte. Úspešný uchádzač bude mať prostredníctvom štipendia pokryté výdavky na cestu a samotné štúdium vďaka bilaterálnym dohodám oboch krajín.

Presné podmienky si prečítate v článku nižšie.

Kto môže žiadať?

Žiadateľom o štipendium môže byť študent vysokej školy 1. stupňa, študent vysokej školy 2. stupňa, doktorand alebo učiteľ vysokej školy.

Oprávneným žiadateľom ste, ak spadáte pod jednu z oblastí vedy, ktoré pokrývajú pomerne široké spektrum odborov.

  • prírodné vedy
  • technické vedy
  • lekárske vedy
  • pôdohospodárske vedy
  • spoločenské vedy
  • humanitné vedy
  • umelecké smery

Podmienkou je mať ukončený minimálne 1 semester štúdia. Kurz sa uskutočňuje počas akademického roka, spravidla v októbri a uchádzač musí mať základy arabského jazyka.

Čo môžem získať?

Ministerstvo školstva uhradí cestovné náklady do miesta pobytu a späť. Prijímajúca strana zároveň hradí:

  • bezplatné štúdium
  • zabezpečenie ubytovania a stravy v študentských domovoch
  • cestovné v rámci exkurzií

Ako a dokedy sa prihlásiť?

Žiadosť sa predkladá on-line na stránke SAIA v elektronickej podobe (elektronický systém na podávanie žiadostí sa uzatvára 4. februára o 15:00 hod.

Zároveň sa žiadosť podáva v tlačenej verzii do termínu uzávierky buď osobne, alebo poštou (rozhodujúci je dátum pečiatky).

Štipendijný pobyt je možné realizovať až v nasledujúcom akademickom roku. Uzávierka na predkladanie žiadostí v akad. roku 2020/2021 sa týka až plánovaných pobytov v akademickom roku 2021/2022.

Všetky informácie ohľadom výzvy a podmienok na podávanie žiadostí sú uvedené na tejto stránke. 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *