Posted on

Mestá a regióny mimo Bratislavy si môžu požiadať až do 4 miliónov eur pre svoj projekt na moderné technológie pre lepšie služby. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyčlenilo 35 miliónov eur z eurofondov na modernizáciu integrovaných systémov verejnej hromadnej dopravy, na zvýšenie kvality parkovania, kamerové systémy, na monitorovanie  kvality ovzdušia i mostov, ako aj na budovanie wifi pripojení. Projekty podporené z minulých výziev už realizujú veľké mestá ako Košice, Banská Bystrica, Žilina, ale aj menšie ako Galanta, Brezno, Kežmarok, Ružomberok, či Tvrdošín. Do výzvy sa môžete zapojiť do konca februára.

Kto môže získať grant?

Výzva hovorí iba o dvoch typoch oprávneného žiadateľa:

  • vyššie územné celky mimo Bratislavského kraja,
  • krajské mestá okrem Bratislavy.

Vo výzve však môžu figurovať partneri, ktorými môžu byť:

  • subjekt (obchodná spoločnosť) vo vlastníctve objednávateľa dopravy (mesta alebo samosprávneho kraja) okrem BA, organizujúci integrovaný dopravný systém.

Na aké aktivity dostanem grant?

  • Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN
  • Zlepšenie digitálnych zručností a inklúzie znevýhodnených jednotlivcov do digitálneho trhu: zavádzanie a využívanie inteligentných zariadení a nástrojov napr. na podporu asistovaného života, vzdialeného dohľadu a telemedicíny (napr. pulzný oxymeter, inteligentné náramky na sledovanie životných funkcií)
  • Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre občanov: digitalizácia a budovanie Inteligentných systémov riadenia,
    monitorovania, prediktívnej údržby a prevencie
  • Zlepšenie celkovej dostupnosti dát vo verejnej správe s dôrazom na otvorené údaje

Výdavky si môžete nárokovať už od 1. januára 2014 a aktivity projektu musia byť ukončené do konca roka 2023.

Čo môžem získať?

Ako žiadateľ si môžete na svoj projekt nárokovať nenávratný finančný príspevok od 350 tisíc do 4 miliónov eur.

Treba si dať pozor aj na spolufinancovanie. Ako žiadateľ by ste si mali vedieť zabezpečiť financie na spoluúčasť v miere od 5 % (mestá a kraje) do 10 % (partneri projektu).

Ako a dokedy požiadať?

Podajte svoju žiadosť (+ prílohy) elektronicky cez systém ITMS 2014 najneskôr do 28. februára, kedy sa uzatvára 1. hodnotiace kolo.

Ak to vaše časové možnosti nedovoľujú, stále máte možnosť podať projekt do ďalšieho hodnotiaceho kola, ktoré by sa malo uzavrieť do konca apríla.

Všetky ďalšie detaily a podmienky si nájdete priamo vo výzve (stiahnete nižšie – Dôležité odkazy).

Dôležité odkazy

Informácie boli čerpané z webu innonews.blog a mirri.gov.sk


Potrebujete pomôcť s výzvou?

Popíšte nám o tom viac ...


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *