Posted on

EIC Transition je schéma podporujúca inovačné aktivity idúce za rámec experimentálneho dokazovania princípu v laboratóriu. Je zameraná na podporu vývoja a validácie novej technológie v laboratóriu a relevantných prostrediach aplikácie, ako aj prípravu biznis modelov smerujúcich k budúcej komercializácii inovácie. Vychádza z výsledkov už realizovaných projektov v rámci programu Horizont. EIC Transition má aktuálne blížiaci sa druhý cut-off dátum, ktorým je 28. september.

Aké aktivity  financuje?

EIC Transition financuje ďalší vývoj technológie  a iné činnosti smerujúce k zvýšeniu trhového úspechu budúcej inovácie. Zameriava sa na aktivity od úrovne technologickej pripravenosti (TRL) 4 až po TRL 5/6. V každom prípade musí projekt zahŕňať činnosti podporujúce trhovú pripravenosť ako napr. prieskum trhu, prognózy rastu, ochrana duševného vlastníctva, analýza konkurencie a pod. Výsledkom by mala byť inovácia pripravená do schémy EIC Accelerator či pre iného investora alebo na licenčnú spoluprácu.

Kto sa môže zapojiť?

V EIC Transition môže byť príjemcom jeden žiadateľ (malý a stredný podnik, či výskumná inštitúciu alebo univerzita) alebo konzorcium zložené z min. dvoch a max. piatich nezávislých právnych subjektov (napr. univerzity, výskumné organizácie, MSP či väčšie firmy, organizácie užívateľov či potenciálnych konečných používateľov ako napr. nemocnice, priemysel, verejná správa a i.)

Žiadosti sú obmedzené na výsledky generované nasledujúcimi oprávnenými projektmi:

  • Projekty EIC Pathfinder (vrátane projektov financovaných v rámci pilotného projektu EIC Pathfinder, Horizon 2020 FET-Open, FET-Proactive, FET Flagships)
  • Projekty ERANET v rámci programu FET (vrátane ChistERA, quantERA a FLAG-ERA)
  • Projekty Proof of Concept Európskej výskumnej rady (ERC).

Aké financovanie ponúka?

EIC Transition ponúka financovanie formou grantu do 2,5 milióna EUR na projekt. Keďže ide o výskumný a inovačný typ projektu (Research & Innovation Action), príspevok EK je 100% oprávnených nákladov projektu. Počas svojho trvania môže projekt získať ďalšie financovanie vo výške 50 tis. EUR na aktivity portfólia projektov.

Na čo sa zameriavajú výzvy?

EIC Transition ponúka netematické (EIC Transition Open) aj tematické výzvy (EIC Transition Challenge). Termíny uzávierok sú pre obe skupiny rovnaké. Témy sa každoročne aktualizujú v pracovnom programe pre EIC. Viac informácií k témam ako aj harmonogram výziev je k dispozícii v sekcii Výzvy.

V roku 2022 sú to témy:

  • Zelené digitálne zariadenia pre budúcnosť
  • Procesná a systémová integrácia technológií čistej energie
  • Liečba a diagnostika komplexných alebo zriedkavých genetických chorôb na báze RNA

Ako prebieha hodnotenie?

Hodnotenie prebieha v dvoch kolách. V prvom kole hodnotitelia obodujú návrh podľa hodnotiacich kritérií, pričom výsledkom je celkové bodové skóre. Najlepšie hodnotené návrhy postupujú do druhého kola pred porotu investorov a biznismenov.  Výsledkom druhého kola je jedna z dvoch možností: „go“ alebo „no go“, nie bodové skóre.

Ako dlho trvá hodnotiaci proces?

Výsledok hodnotenia projektových návrhov v prvom kole je známy do 9 týždňov od uzávierky výzvy. V prípade úspešných návrhov sa grantová zmluva uzavrie približne do 3 mesiacov od výsledku hodnotenia. Po približne 4 týždňoch od výsledkov druhého kola sa koná pitch prezentácia pred porotou. Výsledok druhého kola je žiadateľovi známy do 4 týždňov od prezentácie.

Ako podať projektový návrh?

Projektový návrh sa podáva prostredníctvom portálu Funding & Tender Opportunities do termínu uzávierky výzvy. Projektový návrh môže mať maximálne 25 strán. V roku 2022 je druhý termín podania návrhov stanovený na 28. september.

Článok bol pripravený v spolupráci s eraportal.sk


 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *