Posted on

Európska komisia koncom apríla oznámila, ktorých 100 miest EÚ sa zapojí do tzv. misie „Mestá“, medzi ktorými sa umiestnila aj Bratislava a Košice. Cieľom misie je vznik 100 klimaticky neutrálnych a inteligentných miest do roku 2030. Ide o mestá vo všetkých 27 členských štátoch a ďalších 12 v krajinách asociovaných k programu EÚ pre výskum a inovácie s názvom Horizont Európa. S výberom klimaticky neutrálnych miest sú spojené aj výhody pre ich obyvateľov.

Čo z toho majú vybrané mestá?

Za Slovenskú republiku sa na misii zúčastnia mestá Bratislava a Košice. Z účasti vyplývajú viaceré benefity pre obyvateľov týchto miest a to :

  • Individuálne poradenstvo a pomoc špecializovanej platformy tejto misiektorú prevádzkuje projekt NetZeroCities,
  • Uvoľnenie ďalších možností financovania prostredníctvom značky misie
  • Možnosti financovania výskumu a inovácií pre mestá, ktoré sa môžu pripojiť k veľkým inovačným aktivitám, pilotným projektom a demonštračným projektom (celkový rozpočet z programu Horizont Európa na 2021-2023 je 360 miliónov EUR)
  • Podpora prostredníctvom národnej koordinačnej siete
  • Príležitosti na vytváranie sietí, vzdelávanie a výmenu skúseností medzi mestami
  • Podpora pri zapájaní občanov do procesov rozhodovania
  • Zvýšená viditeľnosť a príťažlivosť pre investície kvalifikovaných pracovníkov

Plán k neutralite

Sto vybraných miest vypracuje na podnet EK tzv. zmluvy o klíme v meste s celkovým plánom klimatickej neutrality vo všetkých odvetviach, ako je napríklad energetika, budovy, nakladanie s odpadom a doprava, spolu so súvisiacimi investičnými plánmi. Do tohto procesu sa zapoja občania, výskumné organizácie a súkromný sektor.

Jasné a viditeľné záväzky miest sformulované v zmluvách o klíme v meste umožnia mestám spolupracovať s EÚ, vnútroštátnymi a regionálnymi orgánmi, no najmä s vlastnými občanmi, aby mohli splniť tento ambiciózny cieľ.

Vybraných 100 klimaticky neutrálnych a inteligentných miest EÚ do roku 2050

Záujem miest bol vysoký

Vzhľadom na záujem 377 miest zapojiť sa do misie Komisia zavádza aj podporu pre mestá, ktoré neboli vybrané. Zo Slovenska sú takými mestami Galanta, Skalica, Martin a Nové Zámky. Podpora sa uskutoční aj podporou prostredníctvom platformy misie a možností financovania na základe pracovného programu misie „Mestá“ v rámci programu Horizont Európa.

Čo sú misie?

Misie sú novinkou v rámci programu Horizont Európa a podporujú priority Komisie, ako je Európska zelená dohodaEurópa pripravená na digitálny vekeurópsky plán na boj proti rakovinehospodárstvo, ktoré pracuje v prospech ľudí a Nový európsky Bauhaus.

Napríklad misia „Klíma“ je už teraz konkrétnym prvkom novej stratégie adaptácie na zmenu klímy, misia „Rakovina“ je súčasťou európskeho plánu na boj proti rakovine a misia „Pôda“ je hlavnou iniciatívou dlhodobej vízie pre vidiecke oblasti EÚ.

Dôležité odkazy

Zdroj: slord.sk


 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *