Posted on

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli v spolupráci so svojimi partnermi z krajín Vyšehradskej štvorky (CZELO, PolSCA a NRDIO) organizuje v poradí už deviatu edíciu V4 Tréningu pre projektových manažérov. Jarná edícia školenia sa uskutoční v online forme a bude rozdelená do troch častí. Tréning sa bude konať v pondelok, utorok a v stredu v dňoch 26. až 28. apríla 2021 vždy v čase od 08:50 do 13:15.

Podujatie bude opäť otvorené aj pre ďalšie partnerské krajiny, a tak sa školenia bude môcť zúčastniť celkovo 35 projektových manažérov pôsobiacich na univerzitách a výskumných inštitúciách nie len v krajinách V4, ale v rámci celej Európy.

Čo je cieľom podujatia?

Hlavnou ambíciou tréningu je zvýšiť odborné kapacity projektových manažérov, a to poskytnutím cielených informácií s pridanou hodnotou z Bruselu, rozšírením povedomia o politickom kontexte európskeho výskumu a o programoch a iniciatívach, ktoré presahujú rámcový program Horizon Europe.

Účastníci budú mať tiež možnosť nadobudnúť užitočné kontakty na pracovníkov Európskej komisie, ďalších kľúčových európskych stakeholderov, projektových manažérov z V4 a EÚ a mnoho ďalších zástupcov, ktorí pôsobia v Bruseli.

Pre koho je podujatie určené?

Tréning je určený pre projektových manažérov, ktorí majú základné poznatky o rámcových programoch, ako aj skúsenosti s ich fungovaním, majú jasný zámer aktívne participovať alebo už v niektorom rámcovom programe (FP7, H2020) participovali a majú motiváciu a ambície zvýšiť tak svoje šance na úspech. Tréning však nie je zameraný na samotné písanie projektových návrhov.

Program Tréningu

Program tréningu zahŕňa prezentácie rečníkov z generálnych riaditeľstiev a výkonných agentúr Európskej komisie, ako aj celý rad prezentácií od rôznych expertov so skúsenosťami z praxe. Tréning tiež obsahuje interaktívne časti, ktoré ponúkajú možnosti networkingu, počas ktorých budú mať účastníci možnosť prezentovať svoju inštitúciu, vymeniť si skúsenosti pri príprave projektových návrhov či zdieľať dobré príklady praxe.

Tréning bude rozdelený do troch hlavných častí, ktoré budú prebiehať vždy v čase od 08:50 do 13:15. Tréning bude zameraný na tri hlavné oblasti:

  • Horizon Europe: politický kontext a implementačné novinky
  • Budovanie kapacít: talenty a networking
  • Projektový manažment

Detailnejší návrh programu bude zaslaný vybraným uchádzačom. V4 Tréning bude plne prebiehať v anglickom jazyku.

Registrácia

Registrovať sa môžete vyplnením krátkeho online formulára do 10. marca 2021.

Pre slovenských účastníkov tréningu je vyhradených 7 voľných miest. Organizátori si vyhradzujú právo výberu uchádzačov na základe informácií uvedených v prihlasovacom formulári, ako aj na základe zásady „prvý príde, prvý berie“.

V4 Tréning je bezplatný a je určený len pre tých uchádzačov, ktorí sa plánujú aktívne zúčastniť všetkých troch poldňových častí tréningu.

Zdroj: slord.sk


facebook grantUP banner svetly


 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *