Posted on

Podniky a dokonca aj startupy bez právnej formy sa môžu v priebehu roka 2023 uchádzať o financovanie projektov s komerčným charakterom, ktoré budú ponúkať udržateľné riešenia s ohľadom na energetické odvetvie. Zberné termíny, počas ktorých EIT InnoEnergy vyhodnocuje žiadosti, majú svoje uzávierky niekoľkokrát počas roka s posledným termínom v decembri.

Kto môže získať grant?

EIT InnoEnergy hľadá žiadateľa, ktorý pochádza z krajín EÚ a ktorý:

 • má už pripravený podnikateľský nápad, overený prototyp či koncepciu alebo produktu či službu už na trhu v jednej zo siedmich tematických oblastí uvedených nižšie, ktoré pokrývajú trhové potreby,
 • sa môže venovať projektu tímu na plný úväzok,
 • odhaduje približný čas do uvedenia na trh – a prvé výnosy – v horizonte do dvoch rokov,
 • hľadá služby a financovanie s pridanou hodnotou, vrátane akciových partnerov,
 • vie spolupracovať a je ochotný zaviazať sa k stabilnému, dlhodobému vzťahu s EIT InnoEnergy,
 • spoločnosť nemusí mať v čase podania žiadosti právnu formu.

Na aké aktivity dostanem grant?

Tvoj nápad by mal mať uplatnenie v niektorej z nasledujúcich tematických oblastí:

 • Energia pre dopravu a mobilitu
 • Skladovanie energie
 • Obnoviteľná energia
 • Inteligentné a efektívne budovy a mestá
 • Energetická účinnosť
 • Obehové hospodárstvo
 • Inteligentná elektrická sieť

Pozitívne hodnotené bude aj to, ak tvoj projekt bude prispievať k Cieľom udržateľného rozvoja OSN (viac vo výzve).

Čo môžem získať?

EIT InnoEnergy má na túto výzvu k dispozícii 22 miliónov eur a prijaté žiadosti hodnotí individuálne. Podpora pre podniky sa pohybuje od 60 tisíc eur vyššie v závislosti od potreby pre predkladané riešenie a zvolené ciele projektu.

Ako a dokedy požiadať?

Výzva je otvorená v priebehu celého roka 2023 a vyhodotenie je zabezpečené prostredníctvom „cut-off“ termínov. Tie sú stanovené takto:

 • 31. marec 2023: Cut-off 1
 • 30. jún 2023: Cut-off 2
 • 30. september 2023: Cut-off 3
 • 31. december 2023: Cut-off 4 a uzatvorenie výzvy

Ak si pozrieš všetky podmienky výzvy a budeš mať záujem zapojiť sa, svoju žiadosť môžeš podať cez elektronický formulár na stránke EIT InnoEnergy.

Dôležité odkazy


 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *