Posted on

Košický samosprávny kraj spoločne s krajskou organizáciou cestovného ruchu Košice Región Turizmus vyhlasujú ďalšiu výzvu na podporu cestovného ruchu z programu KSK Terra Incognita. Tentokrát chcú jej prostredníctvom osloviť a podporiť organizátorov podujatí s regionálnym, nadregionálnym a medzinárodným významom v oblasti športu, kultúry a umenia. Jednotlivé podujatia môžu získať podporu až do výšky 50 tisíc eur. Svoje žiadosti môžete predkladať do konca januára.

Kto môže získať grant?

 • právnická osoba so sídlom na území KSK alebo ktorá pôsobí, vykonáva činnosť alebo poskytuje služby obyvateľom na území KSK (napr. obce a združenia obcí, občianske združenia, neziskové organizácie),
 • fyzická osoba – podnikateľ so sídlom alebo trvalým pobytom na území KSK alebo ktorá pôsobí, vykonáva činnosť alebo poskytuje služby obyvateľom na území KSK,
 • organizácia, ktorej zakladateľom je KSK.

Oprávnení žiadatelia môžu predložiť maximálne jednu žiadosť. Oprávneným územím realizácie projektov v rámci programu TERRA INCOGNITA je územie Košického kraja.

Kto je oprávneným žiadateľom alebo čo je cieľom TERRA INCOGNITA? Vypočujte si Podcast 22 | Takto sa robí turizmus v regióne (výzva Terra Incognita)

Na aké aktivity dostanem grant?

Najnovšia výzva na podporu podujatí s dôrazom na rozvoj cestovného ruchu sa zameriava na dve opatrenia:

 1. Medzinárodné podujatia
 2. Regionálne/ TOP podujatia

Výzva 2022 Košický kraj

Cieľom výzvy a poskytnutia dotácií je podporiť podujatia, ktoré:

 • prispievajú k zachovaniu a propagácii kultúrneho, historického a prírodného dedičstva v Košickom kraji s významným dopadom na rozvoj cestovného ruchu,
 • vytvárajú podmienky pre zlepšenie a rozvoj atraktivít, regionálnych produktov a služieb v cestovnom ruchu, ktoré vytvárajú nezabudnuteľné zážitky,
 • zvyšujú počet návštevníkov v Košickom kraji a tým aj priemernú dobu pobytu (prenocovaní),
 • prispievajú k zvyšovaniu kvality poskytovaných služieb a ponuky v cestovnom ruchu a pomáhajú uspokojovať potreby čoraz náročnejších návštevníkov,
 • podporujú vzájomnú synergickú spoluprácu verejného, súkromného a občianskeho sektora,
 • znižujú negatívne dopady na zmeny klímy,
 • uspokojujú potreby návštevníka,
 • vytvárajú trvalo udržateľné produkty, ktoré svojou existenciou zachovávajú a približujú krásu a potenciál Košického kraja aj pre ďalšie generácie.

Svoje projekty môžete realizovať od 1. marca do 31. októbra 2022.

Čo môžem získať?

V prípade úspešnej žiadosti dostanete dotáciu vo výške 90 % nákladov na projekt. Zvyšnú časť musíte spolufinancovať z iných zdrojov.

Organizátori medzinárodných podujatí môžu požiadať o finančnú dotáciu od 5 do 50 tisíc eur, organizátori regionálnych a TOP podujatí od 3 do 20 tisíc eur. 

Platby môžete očakávať nasledovne:

 • pre projekty do 90 dní – dostanete 70 % financií vopred a po vyúčtovaní dostanete zvyšných 30 %
 • pre projekty nad 90 dní – predfinancovanie 30 %, po schválení priebežnej hodnotiacej správy 40 % a zvyšných 30 % po vyúčtovaní

Vo výzve je na všetky projekty celkovo k dispozícii 300 tisíc eur. 

Ako a dokedy požiadať?

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok spolu so všetkými povinnými dokumentmi musíte podať elektronicky cez aplikáciu E-grant najneskôr do 31. januára 2022 do 17:00 hod.

Ak máte otázky alebo nejasnosti, môžete sa zúčastniť infoseminára, ktorý sa uskutoční 21. decembra o 14:00 hod na tomto odkaze.

Dôležité odkazy

Titulná fotografia: kosiceregion.com


 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *