Posted on

Slovenské mestá sa môžu pokúsiť začleniť do európskych partnerstiev v rámci projektu RAPTOR. Rapid Agile Support for Cities: Rapid Applications for Transport, teda RAPTOR, rieši špecifické výzvy mestskej mobility v mestách, obciach a ich štvrtiach.  Propaguje miestne riešenia financovaním jednotlivcov, tímov, startupov alebo MSP s podporou príslušnej samosprávy. EIT Urban Mobility, pod ktorým RAPTOR beží, vyberie tri partnerstvá miest z celej Európy, ktoré by zopakovali pôvodný pilotný program. V tom totiž boli podporené štyri mestá. Táto aktuálna možnosť bude otvorená do 14. februára.

Kto môže získať grant?

EIT Urban Mobility Core Partner aleboAffiliated Entity Core Partnera (napríklad mesto po dohode s Core Partnerom) sa môžu ako žiadateľ uchádzať spolu s jedným až dvoma partnermi, ktorí majú skúsenosti s vedením alebo zapojením sa do riadenia akceleračných programov alebo tvorby venture programov.

Na aké aktivity dostanem grant?

V rámci výzvy bude potrebné zabezpečiť v súlade s cieľom podpory mestskej mobility:

  • Definovať tri špecifické výzvy v oblasti mobility v meste: problém, umiestnenie, owner, potreby, aktíva, povolenia
  • Spustiť kaskádovú súťaž pre návrhy riešení pre tieto špecifické výzvy
  • Poskytnúť kancelárske priestory na minimálne 2 dni pre ocenených, napr. SME, Start-up tímy, študentov v spoločnom pracovnom priestore alebo zdieľanom prostredí
  • Vyhodnotiť a vybrať najlepšie riešenie pre špecifickú mestskú mobilitu
  • Otestovať MVP v pôvodnom meste, obci, štvrti
  • Definovať vhodný mechanizmus finančnej udržateľnosti na projektovej alebo kaskádovej úrovni

Výzva RAPTOR od EIT Urban Mobility

Čo môžem získať?

Celkovo je k dispozícii 630 tisíc eur, ktoré poputujú na podporu maximálne 3 projektových konzorcií. Z toho 90 tisíc eur bude treba kaskádovať pre víťazné riešenia.

Medzi náklady, ktoré si do projektov môžete zahrnúť, patria personálne výdavky, subdodávky, cestovné výdavky, odpisy obstaraných zariadní či služby a tovary na faktúru. V rámci EIT projektov sa k týmto nákladom vždy priráta aj 25 % nepriamych nákladov, ktoré sú vám k dispozícii na režijné výdavky.

Ako a dokedy požiadať?

Do 14. februára 2022 cez elektronický systém AwardsPlatform.

Predtým je však dobré dohodnúť sa s niektorým z Core partnerov EIT Urban Mobility na spoločnom konzorciu.

Dôležité odkazy


 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *