Posted on

Druhá otvorená kaskádová výzva Change2Twin hľadá výrobné MSP a spoločnosti so strednou kapitalizáciou, ktoré chcú zlepšiť svoju konkurencieschopnosť implementáciou technológie digitálneho twinningu. Ich podporný program, ktorý zahŕňa financovanie a technické poradenstvo, ti pomôže prekonať túto výzvu vývojom a implementáciou technológie digitálneho dvojčaťa. Výzva je otvorená do 16. apríla.

Kto môže získať grant?

Výrobné mikro, malé a stredné podniky a spoločnosti so strednou trhovou kapitalizáciou z EÚ, krajín asociovaných k programu Horizont 2020 alebo Spojeného kráľovstva.

Spoločnosti, ktoré sa prihlásia do tejto otvorenej výzvy, už v ideálnom prípade dosiahli úroveň digitalizácie 3, čo znamená, že prednostne už používajú dashboardy a údaje z dôležitých obchodných procesov (ako je výroba) a zozbierané pomocou senzorov.

Minimálna úroveň digitalizácie pre spoločnosti, ktoré sa prihlásia do otvorenej výzvy, je 2, v rámci ktorej sú digitálne systémy v organizácii do značnej miery navzájom prepojené a vymieňajú si údaje, aby poskytli podnikovým aplikáciám a softvéru relevantné informácie.

Na aké aktivity dostanem grant?

Voucher môžeš použiť na nasadenie a implementáciu jedného alebo viacerých modelov dodaných certifikovaným centrom digitálnych inovácií (DIH) na vývoj a implementáciu digitálneho dvojčaťa. Tento model už bude obsahovať zoznam kompatibilných a odskúšaných technologických komponentov.

Podrobné informácie o nástrojoch a riešeniach od poskytovateľov technológií týkajúcich sa vytvárania a nasadzovania digitálnych dvojčiat (napríklad dátové modelovanie, dátové úložiská, riadiace systémy, IoT frameworky, aplikácie vo všetkých fázach životného cyklu) nájdeš na Change2Twin Marketplace.

Čo môžem získať?

Zúčastníš sa 11-mesačného podporného programu, ktorá ti pomôže adoptovať technológie digitálneho twinningu na zlepšenie konkurencieschopnosti.

Čo sa týka financií tak z výzvy môžeš získať až 90 tisíc eur ako paušálnu sumu (lump-sum) na pokrytie nákladov na nasadenie a implementáciu technológií a systémov použiteľných pre digitálne dvojičky do výroby (financovanie do výšky 70% nákladov projektu pre zárobkové podniky).

Podpora nasadenia digitálneho dvojčaťa bude prebiehať v spolupráci s technickým mentorom v každej fáze jeho implementácie od požiadaviek užívateľov až po špecifikácie návrhu.

Ako a dokedy požiadať?

Výzva sa otvorila v januári a svoju žiadosť do výzvy Change2Twin môžeš podávať elektronicky do 16. apríla 2023 o 17:00 hod.

Dôležité odkazy


 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *