Posted on

Kaskádová výzva NGI SEARCH otvorila už štvrtú výzvu, ktorej cieľom je rozvíjať digitálne inovácie v oblasti vyhľadávania a objavovania dát a informácií na internete. Ak si podnikateľ, tech-geek, vývojár, spoločensky angažovaný človek, malý a stredný podnik, výskumná organizácia, akademická výskumná skupina či nezisková organizácia  požiadaj o finančnú podporu do 150 tisíc eur zaslaním prihlášky do 1. marca 2024.

Kto môže získať grant?

Oprávnenými žiadateľmi výzvy môžu byť podnikatelia, tech-geekovia, vývojári, sociálne angažovaní ľudia, MSP (vrátane novozaložených organizácií), výskumné organizácie, akademické výskumné skupiny, neziskové organizácie atď.

Na účely procesu podávania žiadostí sú typy žiadateľov rozdelené do dvoch hlavných skupín:

Projekt akceptuje aj konzorciá fyzických osôb, konzorciá organizácií alebo konzorciá fyzických osôb a organizácií, ktoré spĺňajú vyššie uvedené kritériá oprávnenosti. Je tu však limit 3 členov na tím.

Na aké aktivity dostanem grant?

Podporené budú aktivity zamerané na rozvoj digitálnych inovácií v oblastiach:

 • funkcie vyhľadávania a objavovania pre existujúce digitálne spoločné projekty,
 • revolúcia v dynamike internetu: AI-Network Synergies, Digital Twins a Metaverse Innovations,
 • spracovanie prirodzeného jazyka,
 • sémantická analýza,
 • umožnenie nových spôsobov objavovania a prístupu k informáciám,
 • hodnotenie vyhľadávacích nástrojov a etika pri vyhľadávaní a objavovaní,
 • získavanie rozšírených generatívnych modelov a konverzačné vyhľadávanie,
 • technológie na ochranu súkromia pri vyhľadávaní a zisťovaní,
 • prenos učenia na vyhľadávanie a objavovanie,
 • hodnotenie kvality obsahu smerom k poskytovaniu obsahu zameraného na človeka.

Čo môžem získať?

 • Zapojenie sa do Podporného programu NGI SEARCH s trvaním až 12 mesiacov,
 • príjem finančných prostriedkov do 50 tisíc eur, ak si fyzická osoba, ktorá žiada v ich mene, alebo do 150 tisíc eur, ak žiadaš ako organizácia,
 • možnosť získať technický, obchodný a inovačný mentoring, ktorý poskytujú partneri projektu NGI Search.

Ako a dokedy požiadať?

Štvrté kolo výzvy je otvorené do 1. marca 2024 do 17:00 hod. Do tohto dátumu musíš podať prihlášku cez elektronický systém FundingBox.

Dôležité odkazy


 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *