Posted on

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR zverejnilo výzvu na uchádzanie sa o dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja. Cieľom je odstraňovať alebo zmierňovať nežiaduce rozdiely v úrovni hospodárskeho a sociálneho rozvoja ako aj územného rozvoja regiónov. To by malo viesť k zabezpečeniu trvalo udržateľných regiónov, vyššej ekonomickej výkonnosti a konkurencieschopnosti regiónov, rozvoju inovácií v regiónoch a zvýšeniu zamestnanosti a životnej úrovne obyvateľov. Aj preto sú v tejto výzve oprávnené mimovládky iba z Banskobystrického, Košického a Prešovského kraja. Termín na podanie žiadosti sa uzatvára už 8. augusta.

Kto môže získať grant?

Nasledujúce subjekty s podmienkou realizácie projektu v Banskobystrickom, Košickom alebo Prešovskom kraji:

  • občianske združenie,
  • nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby,
  • právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti.

Na aké aktivity dostanem grant?

  • Predchádzanie sociálneho vylúčenia a zmierňovanie jeho negatívnych dôsledkov, podpora rovnosti príležitostí na trhu práce a podpora znevýhodnených komunít.
  • Podpora rozvoja telesnej kultúry, športu a turistiky.

Príklady aktivít, ktoré výzva uvádza ako oprávnené, môžu byť aj:

  • realizácia terénnych a ambulantných služieb základného a špecializovaného sociálneho poradenstva pre jednotlivcov a rodiny;
  • krízová intervencia, psychologické poradenstvo a terapia;
  • krízová intervencia, psychologické poradenstvo a terapia pre mládež trpiacu psychickými poruchami v dôsledku sociálnej izolácie;
  • poradenstvo pri ohrození a strate práce, pomoc pri hľadaní možností uplatnenia na trhu práce;
  • organizácia voľnočasových, vzdelávacích a športových aktivít.

V projektoch si môžete nárokovať výdavky vzniknuté medzi 6. júlom až 31. decembrom 2022.

Čo môžem získať?

Z celkového rozpočtu 1,1 milióna eur, ktorý pripadá na výzvu, sa mimovládky môžu uchádzať o financovanie projektov od 20 tisíc do 50 tisíc eur. Vyžaduje sa však spolufinancovanie vo výške 5 %.

Ako a dokedy požiadať?

Ak máte záujem o získanie dotácie, podajte žiadosť buď cez elektronickú podateľňu alebo osobne, resp. prostredníctvom klasickej pošty, najneskôr 8. augusta 2022.

Dôležité odkazy

Zdroj: mirri.gov.sk


 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *