Posted on

Európsky parlament požaduje vypracovanie plánu na komerčnú konkurencieschopnosť výroby dekarbonizovaného vodíka. Zatiaľ však panujú nezhody v súvislosti s používaním vodíka zo zdrojov fosílnych palív na podporu infraštruktúry a rozvoja trhu. Zelený vodík je kľúčovým bodom uhlíkovo neutrálnej stratégie EÚ. Ak má však splniť svoj prísľub, Európska Komisia musí podporiť výskum a stanoviť jasnú investičnú stratégiu, aby bola technológia komerčne konkurencieschopná – uvádza sa v novej správe, ktorú majú poslanci 19. mája podporiť.

Zelený vodík je zatiaľ príliš drahý

Výroba zeleného vodíka pomocou elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov na rozdelenie vody na vodík a kyslík je technicky uskutočniteľná ale veľmi nákladná. V súčasnosti nemôže konkurovať existujúcemu procesu, ktorý zahŕňa katalytickú premenu metánu alebo iných fosílnych palivových surovín.

Európskej únii to však nebráni v tom, aby „vsadila svoje zelené karty“ na vodík. Európska komisia chce do roku 2030 mať v EÚ 40GH elektrolyzérov na štiepenie vody, ktoré by ročne produkovali 10 miliónov ton čistého vodíka. Predpokladá sa, že do roku 2050 sa vodík stane kľúčovou súčasťou energetického mixu Európy. Zároveň si to v nasledujúcich 30 rokoch bude vyžadovať investície až do výšky 470 miliárd eur.

Pomôcť má Partnerstvo pre čistý vodík

Na podporu tejto ambície začne Komisia v budúcom roku Partnerstvo pre čistý vodík pre Európu. Cieľom je vyvinúť technológiu na výrobu, skladovanie a distribúciu obnoviteľného vodíka. EÚ vkladá do tejto iniciatívy 1 miliardu eur. Toto samozrejme musí korešpondovať s požiadavkami priemyslu.

Ďalších šesť verejno-súkromných výskumných partnerstiev sa zameria na odvetvie dekarbonizácie, vrátane železničnej, leteckej a oceliarskej výroby, prevažne využívajúce vodíkové technológie.

Vedecké investície a inovácie budú kľúčové pri dosahovaní týchto cieľov, zvyšovaní efektívnosti existujúcich technológií a vývoji nových riešení,“ uviedla pravicová europoslankyňa Maria da Graça Carvalho. Varovala však, že ciele by mali byť dosiahnuteľné. „Musíme sa na všetko pozerať realisticky, než aby sme šli po technológii, ktorá nebola preukázaná v pilotných projektoch a výskume.

využitie vodíka

Tieto investície do výskumu pochádzajú z programov EÚ, ktorých financovanie bolo v minulom roku znížené:

  • výskumný program Horizon Europe;
  • fond pre prepojenie Európy;
  • investičný program InvestEU a
  • inovačný fond na komercializáciu nízkouhlíkových technológií.

Je nevyhnutné, aby tieto programy boli vybavené dostatočnými finančnými prostriedkami. Spravodajca teda vyjadruje poľutovanie nad finančnými škrtmi uskutočnenými Radou v porovnaní s návrhom Komisie, “uvádza sa v reporte.

Viac peňazí, ale zmysluplne

Zvyšovanie rozpočtov bude mať malú hodnotu, pokiaľ nebudú peniaze správne investované. Parlament sa domnieva, že je potrebná koordinovaná investičná stratégia, aby sa zabezpečilo, že projekty budú môcť získať financovanie z rôznych zdrojov a že budú navzájom nadväzovať, aby sa zabránilo duplicite.

Je potrebné predovšetkým zvýšiť energetickú účinnosť, znížiť náklady a zabezpečiť, aby sa vodík mohol bezpečne skladovať a používať. Výroba sa nekončí. Inovácie sú potrebné v celom hodnotovom reťazci, najmä v odvetví dopravy, kde je zavedenie plynného vodíka v palivových článkoch podľa správy stále v počiatočných fázach.

Súhlasím so silnou potrebou pokračovať v tomto výskume a inovácii s našim návrhom na partnerstvo pre čistý vodík,“ uviedla komisárka pre energetiku EÚ Kadri Simson. „Chceme zabezpečiť, aby Európa zostala svetovým lídrom v oblasti vodíkových technológií.

Odtiene zelenej

Počas pondelkovej rozpravy na plenárnom zasadnutí získala správa rozsiahlu podporu. Poslanci sa však rozchádzali v názoroch na to, či plne podporovať zelený vodík, alebo ponechať priestor na využitie uhlíkových alternatív v prechodnom období.

Šedý vodík vyrobený z metánu uvoľňuje do atmosféry veľké množstvo CO2. Je to špinavé, ale lacné a mohlo by to podporiť širšie využitie vodíka ako zdroja paliva. Mnoho modrých vodíkov je tiež vyrobených z metánu, ale s uloženými emisiami CO2, vďaka ktorým je možné dostať z fosílnych palív vodík s nízkym obsahom uhlíka.

Parlament podporuje ekologický vodík, nevylučuje však použitie týchto alternatív v prechodnej fáze s cieľom vybudovať distribučnú sieť vodíka a podporiť rozvoj trhu. Podmienkou je, že Komisia príde s plánom postupného ukončenia neekologických alternatív.

Mali by sme robiť všetko pre to, aby sa zabezpečilo, že vodík sa vyrába z obnoviteľnej energie, ale myslím si, že by sme sa mali pokúsiť vyrábať ho aj z nízkouhlíkových zdrojov,“ uviedol spravodajca parlamentu pre vodík Jens Geier.

Mnoho poslancov zopakovalo názor Geiera, ktorý podporuje používanie nízkouhlíkových alternatív na budovanie dopytových a dodávateľských reťazcov, zatiaľ čo Európa čaká na konkurencieschopnosť zelenej technológie vodíka. „Samozrejme, je potrebné vybudovať vodíkové hospodárstvo.“ Nemôžeme jednoducho jazdiť od nuly do 100, “uviedla stredopravá europoslankyňa Angelika Nieblerová. „Vítam skutočnosť, že správa jasne ukazuje, že musíme mať prechodnú fázu, v ktorej budeme mať nízkouhlíkový vodík.

Odporcovia „špinavého“ prechodu

Iní tvrdili, že je to nevhodné. „Stratégia pre vývoj vodíka by mala byť niečím viac integrovaným do obnoviteľnej energie a mala by byť založená skôr na cirkulárnom prístupe k energii ako na nevyváženom zameraní na vodík pri nahradení fosílnych palív a jadra,“ uviedol europoslanec Damien Carême zo skupiny Zelených, ktorá vyčítala „plynovej loby“ to, že utratila veľa času a peňazí v snahe zaistiť miesto pre šedý vodík v tomto mixe.

Najdôležitejšou vecou je nakoniec jasný plán. Parlament navrhuje niekoľko opatrení, ako je spoločný klasifikačný systém pre vodík, odstránenie regulačných prekážok na zvýšenie výroby vodíka a stimulovanie rozvoja infraštruktúry na podporu stratégie Komisie.

„Je 11. hodina pre nastavenie vodíkovej stratégie“, uviedla stredopravá europoslankyňa Pernille Weissová.

Komisárka Simson však označila prácu Parlamentu za „veľmi aktuálnu“, keďže Komisia pokračuje v príprave balíka „Fit for 55“. Tento má zabezpečiť, že EÚ dokáže do roku 2030 znížiť svoje emisie o 55% v porovnaní s úrovňami z roku 1990. „Politické usmernenia uvedené v týchto dvoch stratégiách, a vaše správy a ich konkrétne odporúčania sú pre túto prácu skutočne dôležité, “povedala poslancom.

Informácie boli čerpané z webu sciencebusiness.net


facebook grantUP banner svetly


 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *