Posted on

Európska komisia otvorila výzvu na podávanie žiadostí o grant v rámci programu Horizont Európa v oblasti Zdravie, ktorý je zameraný na výskum a boj proti závažným ochoreniam. Podporených bude okolo 5 projektov s rozpočtom od 3 do 4 miliónov eur. Uzávierka podávania žiadostí je stanovená na 26. novembra 2024.

Kto môže získať grant?

Oprávnenými žiadateľmi sú právne subjekty z členských štátov EÚ a pridružených krajín k programu Horizont Európa pôsobiace v oblasti biomedicínskeho výskumu a verejného zdravia:

  • výskumné inštitúcie,
  • univerzity,
  • nemocnice,
  • neziskové organizácie,
  • malé a stredné podniky.

Na aké aktivity dostanem grant?

Téma je zameraná na podporu aktivít, ktoré umožňujú alebo prispievajú k jednému alebo viacerým očakávaným dopadom destinácie 3 „Riešenie chorôb a znižovanie záťaže chorobami“.

Projekt by mal teda priniesť výstupy, ktoré sú zamerané, prispôsobené alebo prispievajúce k niektorým z nasledujúcich očakávaných výsledkov:

  • Poskytovatelia a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti v krajinách s nízkymi a strednými príjmami (LMICs) alebo tí v krajinách s vysokými príjmami (HICs), ktorí slúžia znevýhodneným populáciám, majú prístup k špecifickým usmerneniam a využívajú ich na implementáciu zdravotných intervencií, ktoré zlepšujú dostupnosť účinnej, spravodlivej, efektívnej, integrovanej, pacientsky orientovanej, bezpečnej a včasnej starostlivosti a celkovej kvality života ľudí žijúcich s viacerými dlhodobými stavmi vrátane neprenosných chorôb (NCDs).
  • Manažéri verejného zdravotníctva a autority, vrátane z iných relevantných sektorov (napr. sociálne, kultúrne), majú prístup k lepším poznatkom a dôkazom o tom, ako znížiť fragmentáciu starostlivosti o pacientov žijúcich s viacerými chronickými ochoreniami a zabezpečiť kontinuitu starostlivosti vo všetkých fázach progresie choroby. Tvorba politík na zníženie nerovností v zdravotníctve.
  • Prijatím prístupu implementačnej vedy k štúdiu intervencií na riadenie viacerých dlhodobých stavov v kontexte NCDs majú výskumníci, klinickí pracovníci a autority lepšie pochopenie toho, ako by navrhované intervencie mohli byť prijaté v LMICs alebo znevýhodnených populáciách v prostredí HICs, pričom berú do úvahy špecifické sociálne, politické, ekonomické a kultúrne kontexty.
  • Komunity a miestni zainteresovaní účastníci a autority sú plne zapojení do implementácie a prijímania intervencií na riadenie viacerých dlhodobých stavov v kontexte NCDs a tým prispievajú k poskytovaniu lepšieho zdravia.

Čo môžem získať?

Úspešní žiadatelia získajú financovanie až do výšky 20 miliónov eur na projekt, čo pokryje náklady na výskum, technické vybavenie a personál.

Miera financovania je stanovená na 100 % oprávnených nákladov pre neziskové organizácie a 70 % pre podnikateľské subjekty.

Ako a dokedy požiadať?

Žiadosť sa podáva elektronicky cez portál Európskej komisie EU Funding & Tenders Portal do 26. novembra 2024 do 17:00 hod.

Dôležité odkazy

Oficiálny web výzvy

Podať žiadosť


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *