Posted on

Európska komisia otvorila novú výzvu zameranú na podporu kultúrneho dedičstva prostredníctvom inovatívnych digitálnych riešení. Zapojenie do tejto výzvy môže priniesť tvojmu projektu jedinečnú príležitosť získať finančnú podporu a spolupracovať s odborníkmi z celej Európy na zachovaní a oživení nášho kultúrneho dedičstva. Výzva je financovaná v rámci programu Horizont Európa sumou 48 miliónov eur a jej uzávierka je 22. januára 2025.

Kto môže získať grant?

Oprávnenými žiadateľmi sú:

  • výskumné inštitúcie,
  • univerzity,
  • múzeá,
  • neziskové organizácie,
  • malé a stredné podniky,
  • iné subjekty, ktoré sa zaoberajú kultúrnym dedičstvom a jeho ochranou.

Kľúčové je, aby tieto organizácie pochádzali z členských štátov EÚ alebo pridružených krajín programu Horizont Európa.

Na aké aktivity dostanem grant?

Grant sa poskytuje na aktivity spojené s vývojom a implementáciou digitálnych riešení pre kultúrne dedičstvo. Výzva zahŕňa päť hlavných tém:

Čo môžem získať?

Ako úspešný žiadateľ môžeš získať finančnú podporu z celkovej sumy 48 miliónov eur na pokrytie nákladov spojených s realizáciou projektu.

Okrem finančných prostriedkov môžeš získať aj možnosť medzinárodnej spolupráce a zviditeľnenia svojich projektov na európskej úrovni.

Ako a dokedy požiadať?

Žiadosti sa podávajú elektronicky cez portál Funding & Tenders Portal. Na podanie žiadosti je potrebné sa zaregistrovať, vyplniť potrebné formuláre a predložiť projektový návrh. Uzávierka pre podávanie žiadostí je 22. januára 2025.

Dôležité odkazy

Oficiálny web výzvy

Podať žiadosť


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *