Posted on

Všeobecným cieľom výzvy zverejnenej Programom EÚ pre konkurencieschopnosť malých a stredných podnikov je podporiť digitalizáciu a inovácie v malých a stredných podnikoch, ktoré podnikajú v cestovnom ruchu, prostredníctvom nadnárodnej spolupráce a budovania kapacít.

Výzva je koncipovaná v takom zmysle, že projektové konzorcium bude pôsobiť ako sprostredkovateľ pri organizovaní špecifických aktivít pre malé a stredné podniky v oblasti cestovného ruchu v rôznych krajinách.

Kto môže žiadať o grant?

Konzorcium zostavené z minimálne 5 a maximálne 10 partnerov, ktorí pochádzajú aspoň z piatich rôznych krajín. V konzorciu sa tiež musí nachádzať minimálne 1 a maximálne 2 verejné orgány a minimálne 1 organizácia na podporu podnikania.

Pre predstavu z výzvy uvádzame nasledovný okruh možných žiadateľov:

  • neziskové organizácie (súkromné ​​alebo verejné);
  • mimovládne organizácie;
  • organizácie na podporu podnikania
  • verejné orgány a verejné subjekty na celoštátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni zodpovedné alebo činné v oblasti cestovného ruchu, hospodárstva, priemyslu, podpory podnikania alebo súvisiacich oblastí
  • medzinárodné organizácie;
  • súkromné ​​a ziskové subjekty vrátane mikropodnikov a malých a stredných podnikov pôsobiacich v oblasti cestovného ruchu a podpory podnikania;
  • obchodné a priemyselné komory;
  • školiace a vzdelávacie inštitúcie vrátane univerzít a výskumných centier pôsobiacich v oblasti cestovného ruchu a podpory podnikania.

Čo môže žiadateľ získať?

Konzorcium môže na svoj projekt na podporu turizmu získať až 1 milión eur, pričom na celú výzvu je vyčlenených 8 miliónov eur. Výzva vyžaduje spolufinancovanie projektu vo výške 25%. Odhadovaná dĺžka projektu je od 25 do 36 mesiacov.

Ako žiadať a dokedy?

Projektové zámery sa podávajú prostredníctvom elektronického systému Funding and Tenders portal. Uzávierka elektronického podania je 11. februára 2021 o 17:00 hod. (Bruselského času).

Pred elektronickým podaním si prečítajte príručku pre uchádzačov ale tiež detailne podmienky výzvy, ktoré nájdete na stránke výzvy. 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *