Posted on

MIT (Massachusetts Institute of Technology) fond počiatočného kapitálu umožňuje financovanie spoločných projektov základného výskumu medzi fakultami a študentmi MIT a slovenskými verejnými vysokými školami, univerzitami a verejnými výskumnými inštitúciami. Na oblasti spolupráce nezáleží, pokiaľ ich pokrýva niektorá z fakúlt MIT. Tohtoročná výzva sa uzatvorí v decembri ale ďalšie výzvy sa budú opakovať v rokoch 2022 a 2023. Iniciatívu za Slovensko zastrešuje MIRRI SR ale fondy a udelenie grantov je v gescii MIT.

Kto môže získať grant?

Verejné vysoké školy, univerzity a verejné výskumné inštitúcie so sídlom v Slovenskej republike.

O účasť vo financovaných projektoch sa nemôžu uchádzať súkromné spoločnosti a ich výskumní pracovníci.

Na aké aktivity dostanem grant?

Projektové žiadosti môžu byť smerované na oblasti, ktorých výskum prebieha na jednotlivých fakultách MIT (napr. prírodné, humanitné, umelecké a spoločenské vedy, manažment, ekonómia, informatika, technické vedy, architektúra a plánovanie).

Prioritu budú mať projekty, pri ktorých je pravdepodobné, že:

  • významne prispejú k poznaniu v danej oblasti, sú nové alebo vstupujú do novej fázy,
  • zahŕňajú vyváženú výmenu znalostí medzi zúčastnenými tímami,
  • preukážu vzájomnú obojstranne výhodnú spoluprácu medzi zúčastnenými tímami,
  • zmysluplným spôsobom zapoja vysokoškolských alebo postgraduálnych študentov,
  • budú udržateľné aj po skončení grantového obdobia.

Trvanie projektov je maximálne 20 mesiacov s možnosťou predĺženia o 6 mesiacov.

Čo môžem získať?

Počiatočný vklad MIRRI do fondu je vo výške 225 tisíc USD. Z neho budú financované tri výzvy v rokoch 2021, 2022, 2023. Predpokladá sa výber 2-4 projektov ročne.

Na jeden projekt môžete získať najviac 30 tisíc dolárov.

Peniaze z grantu môžete použiť iba na pokrytie cestovných nákladov a výdavkov na schôdzky. Mzdové náklady alebo materiál z týchto financií nemôžete pokryť.

Ako a dokedy požiadať?

Žiadosť môžete podať iba elektronicky a to prostredníctvom webu MIT: https://mistigsf.smapply.io/prog/mistiglobalseedfunds/

Urobiť tak môžete do 13. decembra 2021 do 12:00 hod. V prípade, že ste tento termín nestihli, v roku 2022 a 2023 budete mať šancu zapojiť sa znova. V tom prípade sledujte stránku MIT v odkazoch nižšie.

Dôležité odkazy


 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *