Posted on

EIT Manufacturing zverejnilo zaujímavú výzvu EVO-R, do ktorej sa môžu zapojiť aj subjekty zo Slovenska, ktoré nie sú členmi tejto komunity. EVO-R je súťaž zameraná na vyhľadanie, výber a podporu malých tímov či subjektov pochádzajúcich z RIS krajín. Tieto tímy by mali priniesť na európsky ale aj svetové trhy riešenia malého rozsahu, ktoré súvisia s výrobou, ktoré už boli rozvinuté pomocou regionálnych alebo národných programov. Organizácie si tak do 20. júna môžu požiadať o grant do výšky 30 tisíc eur.

Kto môže požiadať o grant?

Výskumné tímy (jednotlivci), malé a stredné podniky, začínajúce podniky (startupy), univerzity, výskumné a technologické organizácie (RTO) a univerzitné výskumné nadácie z krajín oprávnených EIT RIS krajín, ktoré už vyvinuli výrobne orientovaný prototyp s presvedčivým finančným, environmentálnym a spoločenským potenciálom (dopadom).

Na aké aktivity sa poskytuje grant?

Vybrané subjekty sú oprávnené na získanie finančnej podpory vo forme sub-grantingu na vykonávanie nasledujúcich aktivít (aspoň dve aktivity):

  • Ďalší rozvoj výsledkov výskumu v oblasti komerčne dostupných produktov alebo služieb malého rozsahu.
  • Vyhľadávanie alebo získavanie potenciálnych zákazníkov na trhoch EÚ a na svetových trhoch (poradenstvo, služby generovania potenciálnych zákazníkov, atď.)
  • Príprava uvedenie produktu či služieb na trh (právne služby, poradenstvo, vývoj webových stránok atď.)
  • Získanie certifikátov týkajúcich sa výrobkov či služieb, ktoré podporujú rozvoj podnikania v určitých priemyselných odvetviach alebo na trhoch (Certifikáty ETV, registrácie patentov, ochranné známky, ISO, atď.)
  • Založenie spoločnosti (právne služby; náklady na založenie, účtovníctvo atď.)

Čo môžem získať?

Najviac 25 vybraných organizácií dostane sub-grant až do výšky 30 000 eur.

Ako a dokedy požiadať o grant?

Ak máte záujem o túto výzvu, skompletizovanú žiadosť pošlite do 20. júna 2021 do 17:00 hod. e-mailom na adresu ris@eitmanufacturing.eu.

Kompletná žiadosť by mala pozostávať z:

  • vyplnenej šablóny žiadosti „EVO-R“ (predkladá sa ako dokument PDF),
  • vyplneného finančného plánu a prognózy výnosov (predkladá sa ako dokument Microsoft Excel) a zasiela sa prostredníctvom e-mailu na adresu ris@eitmanufacturing.eu s predmetom „EIT Manufacturing EVO-R – [NÁZOV NÁVRHU]“ (nesmie sa prekročiť veľkosť 20 Mb).

Pozrite a stiahnite si dokumenty k výzve:

  1. znenie výzvy,
  2. vzor žiadosti a
  3. vzor finančného plánu a prognózy výnosov.

Všetky informácie sú tiež dostupné na stránke výzvy EVO-R, odkiaľ boli čerpané informácie do tohto článku.


facebook grantUP banner tmavy


 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *