Posted on

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) ťa pozýva na medzinárodnú konferenciu DRIVEN na tému „Enhance skills and competences to boost ecological innovation in automotive“. Ak máš záujem, registruj a zúčastni sa v stredu, 7. júna 2023 v priestoroch CVTI SR v Bratislave alebo online.

Výsledky projektu

Medzinárodná konferencia predstaví výsledky projektu Erasmus+ DRIVEN, ktorého cieľom bolo prispieť k vybudovaniu vzdelanej skupiny ľudí schopných aktívnym prístupom docieliť proces zlepšovania procesov pri výrobe vozidiel, ktoré budú mať menej negatívny vplyv na životné prostredie.

Vyžadujú sa nové zručnosti

Pre neustále zefektívňovanie procesov pri výrobe dopravných prostriedkov sú potrebné nové vedomosti a zručnosti. Z tohto dôvodu je potrebné organizovať školenia a zvyšovať povedomie v tejto oblasti. Projekt svojím obsahom a zameraním na kombináciu automobilového priemyslu a vyššie vzdelávanie pre ekologické a obehové hospodárstvo by mal zlepšiť vzdelávanie a odbornú prípravu ľudí, ktorí budú schopní prispieť k ekologickým cieľom v automobilovom priemysle. Priority projektu sú definované berúc do úvahy environmentálne potreby pri príprave mladých ľudí pre priemysel.

Obehové hospodárstvo

Cieľom záverečného podujatia je diseminácia získaných informácií a prezentovanie dosiahnutých výsledkov v rámci projektu Erasmus+ DRIVEN širšej odbornej komunite, ako aj podpora dialógu medzi príslušnými ministerstvami a inštitúciami v SR zameranými na problematiku obehového hospodárstva.

Program

Final conference DRIVEN

Registrácia

Registrovať na podujatie sa môžeš prostredníctom google formulára. Podujatie sa uskutoční 7. júna v Bratislave alebo alternatívne je tiež možné zúčastniť sa online.

Zdroj: eraportal.sk


 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *