Posted on

Košický kraj si povedal, že chce zviditeľniť svoj potenciál a stať sa príťažlivou filmárskou lokalitou. Túto ambíciu chce Košický kraj a krajská organizácia Košice Region Turizmus zhmotniť prostredníctvom výzvy na podporu audiovizuálnych diel. Pilotne na najlepšie scenáre od dokumentov až po animované diela vyčlenili v budúcom roku 150-tisíc eur. O príspevok môžeš požiadať do konca novembra.

Kto môže získať grant?

  • právnická osoba so sídlom na území KSK alebo právnická osoba, ktorá pôsobí, vykonáva činnosť alebo poskytuje služby obyvateľom na území KSK (napr. obce a združenia obcí, občianske združenia, neziskové organizácie),
  • fyzická osoba – podnikateľ so sídlom alebo trvalým pobytom na území KSK alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá pôsobí, vykonáva činnosť alebo poskytuje služby obyvateľom na území Košického samosprávneho kraja,
  • organizácia, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je KSK, pokiaľ sa nezúčastňuje procesu výberu alebo hodnotenia projektov na realizáciu cieľov programu alebo nezabezpečuje implementáciu programu.

Na aké aktivity dostanem grant?

Projekt by si mal realizovať medzi 1. januárom 2023 až 31. októbrom 2023. Podpora je určená pre tieto typy diel:

  • hrané, animované a dokumentárne audiovizuálne dielo, alebo jeho časti,
  • hraný, animovaný a dokumentárny seriál, alebo jeho časti.

Podmienkou je realizácia projektu na území Košického samosprávneho kraja a publikovanie diela vo forme kinopremiéry alebo odvysielania v národnej televízii.

Čo môžem získať?

Na svoj projekt môžeš z celkového rozpočtu 150-tisíc eur získať od 5 do 50-tisíc eur.

Kraj ti poskytne dotáciu do výšky maximálne 70% nákladov projektu. Zvyšok musíš spolufinancovať. Viac nájdeš vo výzve, kde sú popísané spôsoby poskytnutia preddavku a refundácie (odkaz na výzvu nižšie).

Ako a dokedy požiadať?

Svoju žiadosť musíš spolu so všetkými prílohami nahrať elektronicky cez aplikáciu E-grant najneskôr do 30. novembra 2022 do 23:59 hod.

Dôležité odkazy


 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *