Posted on

Všetci poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, ktorí chcú realizovať projekt zameraný na inovácie v zdravotníctve a preventívne programy pred ochoreniami môžu požiadať o finančný príspevok až do výšky 20-tisíc eur. Výzva poisťovňe Dôvera bude otvorená do 10. novembra.

Kto môže získať grant?

Žiadosť o grant môže podať každý poskytovateľ zdravotnej starostlivosti na Slovensku bez ohľadu na to, či má uzavretú zmluvu so zdravotnou poisťovňou Dôvera:

 • Zdravotnícke zariadenie
 • Nemocnica
 • Poliklinika
 • Kúpele alebo liečebňa
 • Lekáreň
 • Hospic
 • Laboratórium
 • Dom ošetrovateľskej starostlivosti
 • Záchranná zdravotná služba

Na aké aktivity dostanem grant?

Výzva podporí oblasti Inovácie v medicíne a Prevencia pred ochoreniami a podpora zdravia. Konkrétne ide o kategórie:

 • Prevencia pred ochoreniami
  (aktivity smerujúce k prevencii pred civilizačnými ochoreniami, moderné prístupy k prevencii pred rozšírenými ochoreniami, motivácia pacientov k absolvovaniu preventívnych prehliadok, motivačné programy na podporu prevencie);
 • Inovácie v medicíne
  (inovatívny prístup k liečbe, telemedicína, nové postupy a metódy pri diagnostike a liečbe pacientov);
 • Modernizácia priestorov zdravotníckych zariadení
  (renovácia a rekonštrukcia ambulancií/ oddelení);
 • Podpora novovznikajúcich zdravotníckych zariadení
  (zriadenie nových všeobecných aj špecializovaných ambulancií a oddelení v súlade s modernými štandardmi);
 • Manažment pacienta
  (objednávkový systém, podpora selfmanažmentu pacienta);
 • Materiálne vybavenie zdravotníckych zariadení
  (nákup medicínskych prístrojov a technického vybavenia);
 • Zvýšenie kvalifikácie zdravotníckeho personálu
  (zorganizovanie odbornej konferencie alebo seminára na zvolené témy, absolvovanie školenia na zvýšenie odbornosti zdravotníckych zamestnancov).

Čo môžem získať?

Z grantu môžeš získať príspevok maximálne 20-tisíc eur na jeden realizovaný projekt.

V žiadosti musíš stanoviť sumu, ktorú chceš žiadať, podrobne rozpísať rozpočet, prípadne vysvetliť dofinancovanie z iných zdrojov, ak ide o finančne náročnejší projekt. Reálnosť sumy a oprávnenosť výdavkov, ktorú uvedieš, posúdia odborníci pri hodnotení projektu.

Ako a dokedy požiadať?

Žiadosť si môžeš podať elektronicky na stránke Dôvera najneskôr 10. novembra 2022.

Dôležité odkazy

Zdroj: dovera.sk


 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *