Posted on

Ste vedec alebo výskumník a plánujete katapultovať svoju kariéru? ERC granty niektorí nazývajú olympiádou v grantoch. Je mimoriadne ťažké získať ich. Avšak tak ako v podnikaní, aj tu platí – nájdite si mentora a úspech sa vám nevyhne! Nadácia ESET vyčlenila na tento účel grantovú výzvu 30 tisíc eur a v spolupráci s CVTI SR máte teraz možnosť využiť komplexný mentoring na proces požiadania o tento prestížny grant. Ak ste o ERC ešte nepočuli, vypočujte si Podcast 18 | Dvestotisíc na vlastnú vedeckú kariéru? Vypočujte si, ako na to, kde sa dozviete všetko podstatné. Ponuka uchádzať sa o mentoring trvá iba do 21. januára.

Kto môže získať grant?

Iniciatíva je určená vedcom, ktorí spĺňajú podmienky profilov výskumných pracovníkov ERC (Starting, Consolidator alebo Advanced profil) a majú nápad na inovatívny a originálny výskumný projekt, s ktorým sa plánujú uchádzať o ERC grant v horizonte 3 rokov (a realizovať ho v slovenskej inštitúcii).

Profil „Starting“ výskumného pracovníka
ERC Starting Grants sú určené na podporu projektov mladých vedcov, ktorí začínajú rozvíjať svoju nezávislú kariéru a vytvárať vlastné vedecké tímy alebo programy. Uchádzačom môže byť vedec, ktorému bol udelený titul PhD (alebo jeho ekvivalent) 2 – 7 rokov pred zverejnením výzvy na podávanie projektov.

Profil „Consolidator“ výskumného pracovníka
ERC Consolidator Grants podporujú projekty vedcov vo fáze konsolidácie vlastných vedeckých tímov alebo programov. Uchádzačom môže byť vedec, ktorému bol udelený titul PhD (alebo jeho ekvivalent) 7 – 12 rokov pred zverejnením výzvy na podávanie projektov.

Profil „Advanced“ výskumného pracovníka
Kategória ERC Advanced grant nemá obmedzenie v zmysle scientific age. Uchádzať sa oň môžu etablovaní vedci, pričom okrem projektu potrebujú aj preukázať svoje dosiahnuté výsledky za posledných 10 rokov. (Pozn.: čas strávený mimo vedeckej kariéry alebo na rodičovskej dovolenke sa vyníma z tejto podmienky.) Pri tejto kategórii sa očakáva, že vedec už dosiahol uznávané výsledky na medzinárodnej úrovni alebo ovplyvnil svoj vedný odbor.

Na aké aktivity dostanem grant?

Grantová výzva zameraná na zvýšenie úspešnosti slovenských podávateľov prostredníctvom cielenej a dlhodobej mentoringovej podpory pri príprave výskumného projektu, od spracovania prvotnej idey po vypracovanie konkurencieschopného projektového návrhu.

Očakávaný dopad mentoringovej schémy v strednodobom časovom horizonte:

 • zvýšenie povedomia, účasti a najmä kvality výskumných návrhov podávaných slovenskými vedcami a výskumnými pracovníkmi,
 • zvýšenie počtu projektov s pozitívnym hodnotením a projektov, ktoré postúpia do najužšieho finálneho výberu.

Grantová výzva je otvorená pre všetky vedné odbory, uchádzať sa o podporu je možné v ktorejkoľvek oblasti výskumu. Celkovo ERC hodnotí projekty v troch kategóriách, pod ktoré sa zmestí akákoľvek téma:

 • vedy o živej prírode
 • fyzikálne vedy a inžinierstvo
 • sociálne a humanitné vedy

Uvedené kategórie by sa mali interpretovať flexibilným a inkluzívnym spôsobom (podrobnejšie informácie). Inštitúcia, v ktorej plánujete rozvíjať svoj projektový zámer sa musí nachádzať na Slovensku. Môže, ale nemusí sa jednať o inštitúciu, kde už pracujete.

Pod schému ERC sa hodia tie typy výskumných zámerov, ktoré:

 • majú potenciál posunúť hranice ľudského poznania,
 • otvárajú nové výskumné perspektívy, púšťajú sa do neprebádaných oblastí alebo prekračujú hranice vedeckých disciplín,
 • zavádzajú netradičné, inovatívne prístupy,
 • predložiť môžete aj tzv. high-risk, high-gain výskumné zámery projektom, za predpokladu že to bude projekt s potenciálom priniesť prelomovú vedu a originálne výsledky.

Čo môžem získať?

Štipendium za účelom pokrytia nákladov na komplexný mentoring. Rozpočet výzvy je nastavený pre spolu 6 individuálnych vedcov, pôsobiacich v slovenských vedeckých inštitúciách. Suma štipendia, ktorú môžete na svoj projekt získať je určená do výšky 5 000 eur.

Získate tak mentoringovú podporu pri príprave výskumného projektu, od spracovania prvotnej idey po vypracovanie konkurencieschopného projektového návrhu. Táto pomoc vám výrazným spôsobom zvýši šance na úspešné získanie grantu ERC.

Ako a dokedy požiadať?

Ak chcete využiť mentoringovú schému, musíte splniť nasledovné podmienky:

 1. zaslať CV a track record vedeckej činnosti,
 2. zaslať stručný 2-stranový opis projektového zámeru, ktorý má potenciál byť úspešne ohodnotený cez ERC NCP. Osobitnú pozornosť venujte objavnému charakteru a prelomovým aspektom výskumného projektu. Opíšte tiež možné dôsledky a načrtnite vedecký prístup.

Uvedené dokumenty uploadnite na stránke Nadácie ESET najneskôr do 21. januára 2022 (do 23:59 hod.).

Dôležité odkazy


 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *