Posted on

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) vyhlásila dve výzvy určené pre mladých poľnohospodárov. Výzvy z Programu rozvoja vidieka SR sú určené na pomoc pri začiatkoch podnikania pre mladých poľnohospodárov a na rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov. Všetko je určené výlučne pre rastlinnú alebo živočíšnu výrobu. Posledný termín na podávanie žiadostí je koncom septembra.

Kto môže získať grant?

  • Mladý poľnohospodár – fyzická alebo právnická osoba (mikropodnik alebo malý podnik), v čase podania žiadosti nemá viac ako 40 rokov, prvýkrát zakladá podnik ako najvyšší predstaviteľ s podnikateľskou históriou najviac 2 roky (pozrite si viac detailov vo výzve č. 54),
  • Malý poľnohospodársky podnik – fyzická alebo právnická osoba (mikropodnik) podnikajúca v poľnohospodárskej prvovýrobe, ktorej štandardný výstup sa pohybuje od 4 000 eur do 9 999 eur. Musí ísť o podnik, ktorý vlastní alebo má prenajatú pôdu, ktorú obrába alebo ktorý chová hospodárske zvieratá. Minimálne 2 roky podnikateľskej činnosti (viac o tom, čo je štandardný výstup ale aj ďalšie detaily sa dočítate vo výzve 53).

Na aké aktivity dostanem grant?

  • V rámci výzvy 54 sú oprávnenými také aktivity, ktoré smerujú k realizácii podnikateľského plánu zameraného na začatie podnikateľskej činnosti mladého poľnohospodára v oblasti živočíšnej alebo rastlinnej výroby.
  • V rámci výzvy 53 sú oprávnenými aktivity smerujúce k realizácii podnikateľského plánu zameraného na rastlinnú alebo živočíšnu výrobu.

Čo môžem získať?

  • 50 tisíc eur (paušálna platba) je určená pre mladých poľnohospodárov (Výzva 54 – k dispozícii na výzvu 28,9 milióna eur),
  • 15 tisíc eur (paušálna platba) je určená pre poľnohospodárske mikropodniky na realizáciu podnikateľského plánu v oblasti poľnohospodárskej prvovýroby (Výzva 53 – k dispozícii na výzvu vyše 5 miliónov eur)

Ako a dokedy požiadať?

Žiadosti spolu s prílohami podávajte elektronicky prostredníctvom formulára ŽoNFP zverejneného na portáli Slovensko.sk do elektronickej schránky PPA. Termín na podávanie žiadostí je od 1. júla do 30. septembra 2022.

Dôležité odkazy

Zdroj: apa.sk


 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *