Posted on

Nadácia pre deti Slovenska je mimovládna nezisková organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorej poslaním je podporovať mnohostranný rozvoj osobnosti dieťaťa a mladého človeka. Svoje poslanie realizuje prostredníctvom podpory užitočných, kvalitných a zaujímavých projektov a programov, ktoré citlivo a tvorivo reagujú na potreby a problémy detí, ako i mladých ľudí. Od roku 1999 každoročne prostredníctvom grantového programu Hodina deťom finančne podporuje organizácie, ktoré pomáhajú napĺňať potreby detí a mladých ľudí na Slovensku. Téma aktuálneho ročníka je pomoc deťom v jednorodičovských rodinách. Maximálna výška grantu je 10 tisíc eur na projekt, o ktoré si môžete požiadať do 26. mája.

Pre koho je grant určený?

Pre mimovládne organizácie (nadácie, občianske združenia, neziskové organizácie, neinvestičné fondy), samosprávy, cirkevné inštitúcie, rozpočtové a príspevkové organizácie s právnou subjektivitou a s pravidelnou celoročnou činnosťou, ktoré nepodporujú žiadnu z politických strán a nehlásajú ideológie obmedzujúce základné ľudské práva.

Detailnejšie podmienky oprávnenosti nájdete vo výzve na strane 3.

Na aké aktivity sa poskytuje grant?

Cieľové skupiny, ktoré treba riešiť formou projektov, sú deti a mladí ľudia do 18 rokov v ohrození a krízovej situácii (hraničné životné situácie, zanedbávanie, násilie na deťoch) alebo v ohrození chudobou a sociálnym vylúčením. Výzva sa tiež zameriava na jednorodičovské rodiny, ktoré sú v zložitej životnej a sociálnej situácii.

Programové oblasti, s ktorými musí projekt korešpondovať:

  1. Priama intervencia, poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti
  2. Prevencia a vytváranie systémových opatrení na pomoc ohrozeným deťom a mladým ľuďom
  3. Vytváranie podpornej siete a zabezpečenie kvality poskytovaných služieb

Viac informácií o oprávnených aktivitách nájdete na strane 2 tejto výzvy.

Projekt môže trvať maximálne 9 mesiacov (júl 2021 – marec 2022).

Čo môžem získať?

Z grantového programu Hodina deťom možno požadovať hradenie plánovaných nákladov do výšky 100% celkových nákladov na projekt, z ktorých časť bude organizácií vyplatená po schválení projektu a časť po jeho vyúčtovaní.

Maximálna výška podpory z grantového programu Hodina deťom je 10 tisíc eur.

Ako a dokedy požiadať o grant?

Žiadosť o finančný príspevok sa podáva cez online formulár (ak ste v minulosti nepodávali žiadosť, je potrebné zaregistrovať sa). Táto žiadosť musí byt odoslaná do 26. mája 2021.

Výsledok schválenia alebo neschválenia bude zverejnený v priebehu júna 2021.


Q&A granty


 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *