Posted on

Výzvy v hodnote 12 miliónov eur majú prispieť k silnejšiemu európskemu inovačnému ekosystému. Podporia sa projekty na škálovanie podnikov, podporu inovácií a spoluprácu s národnými, regionálnymi aj lokálnymi inovačnými aktérmi. V článku nájdete 3 výzvy, ktoré vám s týmito cieľmi pomôžu. Ich termíny sú stanovené na 26. apríl a 10. máj.

Čo je inovačný ekosystém?

Inovačné ekosystémy spájajú ľudí a organizácie, ktorých cieľom je inovovať, a zahŕňajú prepojenia medzi zdrojmi (fondy, granty, vybavenie), organizáciami (ako sú inštitúcie vysokoškolského vzdelávania, výskumné a technologické organizácie, spoločnosti, investori rizikového kapitálu a finanční sprostredkovatelia), investormi a tvorcami politík.

Výzva EIE Scaleup

Akcie v rámci SCALEUP destinácie sa zameriavajú na posilnenie sieťovej konektivity v rámci a medzi inovačnými ekosystémami. Cieľom je podporiť európske podniky, aby si lepšie udržali rast a získali nové konkurenčné výhody.

Preto je do 10. mája 2022, 17:00 hod., otvorená výzva EIE SCALEUP s celkovým rozpočtom 5 miliónov eur:

Cieľom tejto akcie je podporiť spoločne navrhnuté programy činností v trvaní najmenej dvoch rokov štúdia, ktoré spoločne navrhnú vzdelávacie inštitúcie z „modest“ a „moderate“ inovačných ekosystémov (krajiny, ktoré málo inovujú, medzi ne patrí aj Slovensko) a súkromný sektor z inovačných centier (z krajín, ktoré sú silné v inováciách).

Projektové návrhy by mali zhodnotiť vysokú úroveň technických a podnikateľských zručností mládeže pri rozvíjaní inovačných ekosystémov s praktickými znalosťami a skúsenosťami v oblasti riadenia podnikov a medzinárodného procesu rozširovania.

Pre viac informácií ohľadom slabších a lepších inovátorov (ktoré krajiny spadajú do ktorej kategórie) si pozrite nasledujúce rankingy:

2 výzvy EIE Connect

Destinácia CONNECT celkovo prispieva k prepojeným, inkluzívnym a efektívnejším inovačným ekosystémom v celej Európe. Vychádza z existujúcich silných stránok európskych, národných, regionálnych a miestnych ekosystémov a priťahuje nové, menej zastúpené zainteresované strany a menej rozvinuté v inovačných územiach, aby stanovili, prijali a dosiahli spoločné ambície smerom k výzvam v prospech spoločnosti, vrátane zelených, digitálnych a sociálnych prechodov.

Dve výzvy EIE CONNECT s celkovým rozpočtom 7 miliónov eur sú otvorené do 26. apríla 2022:

Cieľom prvej výzvy je zvýšiť inovačnú efektivitu a kapacitu Európy podporou projektov, ktoré rozšíria spoluprácu a rozšíria účasť rôznorodejších inovačných stakeholderov. Tu ide taktiež o rozšírenie území v existujúcich a úspešných inovačných iniciatívach a sieťach, ktoré podporujú zavádzanie inovácií, a kľúčových stakeholderov (vrátane MSP a startupov) v členských štátoch, asociovaných krajinách, na národnej, regionálnej a lokálnej úrovni.

Druhá výzva má za cieľ zvýšiť informovanosť a uľahčiť prístup sociálnych podnikateľov k zdrojom celoeurópskych, národných, regionálnych a miestnych inovačných ekosystémov. Okrem toho je cieľom akcie dosiahnuť trvalý vedľajší účinok upriamením pozornosti na výhody sociálnych inovačných projektov pre spoločnosť ako celok, a najmä na strategické priority a ciele Európskej komisie.


 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *