Posted on

Európa si stanovila ambiciózny cieľ. Chce sa stať prvým uhlíkovo neutrálnym kontinentom do roku 2050. Musí vyvinúť alternatívne spôsoby, ako získať bezpečnejší a udržateľnejší prístup k strategickým kritickým surovinám. EIT RawMaterials zverejnilo nové výzvy KAVA 12, ktoré sú zamerané na 10 tém v oblasti nerastných surovín. Výzvy podporia inovačné a vzdelávacie projekty od priemyslu, výskumu a vzdelávania až po špičkové riešenia spojené s udržateľným hodnotovým reťazcom surovín v Európe. Čas máš do 31. januára 2024, kedy najneskôr musí byť tvoj skrátený projektový návrh podaný. V prípade vzdelávacích projektov je to termín na podanie finálne vypracovaného projektu.

Kto môže získať grant?

Žiadať o financovanie projektov KAVA sú oprávnení iba partneri EIT RawMaterials, čo môžu byť priemyselné podniky, univerzity, výskumné inštitúcie ale aj organizácie iného charakteru. Projekt však musí zahŕňať konzorcium minimálne troch partnerov. Tí navyše musia pochádzať aspoň z dvoch rôznych krajín EÚ.

Dobrou správou je, že ktokoľvek sa do konzorcia môže pripojiť ako partner, a to aj v prípade, že zatiaľ nie je členom komunity. Výzva nedefinuje obmedzenie v právnej forme žiadateľa a po prípadnom schválení projektu takto pripojený subjekt transformuje na člena.

Ak nie ste partnerom EIT RawMaterials, odporúčame vám spojiť sa s jedným z partnerov ohľadom zapojenia sa.

Na aké aktivity dostanem grant?

Pri nových výzvach od EIT RawMaterials sa projekty tematicky zameriavajú na 10 inovačných tém, ktorými sú:

 1. prieskum,
 2. ťažba a spracovanie,
 3. technológie prieskumu, ťažby a spracovania v budúcnosti,
 4. inovácie v nahradení kritických a toxických materiálov,
 5. aditívna výroba materiálov,
 6. efektívne využívanie zdrojov pri navrhovaní materiálov,
 7. priemyselná symbióza,
 8. dizajn pre recykláciu a predĺženie životnosti,
 9. recyklácia,
 10. kontrolný reťazec (chain of custody). 

Pod pojmom KAVA výzvy sa rozlišujú 3 druhy výziev, do ktorých je možné zapojiť sa:

 1. UpScaling (pre overené technológie s minimálnym TRL 5)
 2. Education (vzdelávanie pre oblasť nerastných surovín)
 3. Regional Innovation Scheme: Capacity Building (RIS projekty na budovanie kapacít)
 4. Regional Innovation Scheme: Innovation (RIS inovačné projekty)

Čo môžem získať?

Od roku 2023 EIT a EIT RawMaterials menia svoju prevádzkovú modalitu na takzvaný kaskádový systém. Vybrané projekty budú preto pri správe financovania postupovať podľa kaskádových spôsobov financovania.

Viac o možnosti financovania projektov, výške rozpočtu a nákladov sa dozvieš z jednotlivých druhov výziev.

Ako a dokedy požiadať?

Najbližší termín, ktorý musíš ako žiadateľ rešpektovať je streda, 31. január 2024, dokedy musíš zaregistrovať svoj projektový zámer (iba základné údaje) v elektronickom systéme SeedBook.

Do 31. januára musíš zároveň podať draft návrhu.  Túto povinnosť si však musí splniť koordinátor projektu, teda samotný žiadateľ, nie partneri projektu.

Konečné návrhy musia byť predložené do 29. mája 2024.

Dôležité odkazy


Zdroj: nadaciazse.sk

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *