Posted on

Fond na podporu športu zverejnil štvrtú výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku určeného na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry pri celkovej finančnej alokácií 17 miliónov eur. Maximálna výška príspevku, ktorú môžeš pre svoj projekt získať predstavuje 1,1 milóna eur. Podať žiadosť o grant môžeš do 29. februára 2024.

Kto môže získať grant?

Žiadateľom môže byť:

 • športová organizácia,
 • obec, vrátane mestských častí hlavného mesta Bratislava a mesta Košice,
 • vyšší územný celok,
 • verejná vysoká škola,
 • regionálny úrad školskej správy ako zriaďovateľ základnej školy, spojenej školy, ktorej základná škola je organizačnou zložkou, základnej školy s materskou školou a strednej školy,
 • štátom uznaná cirkev alebo náboženská spoločnosť ako zriaďovateľ základnej školy, spojenej školy, ktorej základná škola je organizačnou zložkou, základnej školy s materskou školou a strednej školy.

Na aké aktivity dostanem grant?

 • na výstavbu, rekonštrukciu, modernizáciu a technické zhodnotenie športovej infraštruktúry, 
 • na obstaranie majetku, ktorý spĺňa kritériá zaradenia do kapitálových výdavkov a súvisí s podporovaným účelom,
 • náklady na projektovú prípravu a na vyhotovenie projektovej dokumentácie,
 • prieskumné, geologické a geodetické práce, dopravné a montážne práce,
 • výdavky na obstaranie pozemku pre výstavbu športovej infraštruktúry,
 • Prestrešenie existujúcej športovej infraštruktúry,
 • Rekonštrukciu strechy športovej infraštruktúry,
 • Výmenu starého športového povrchu za nový,
 • Zateplenie športovej infraštruktúry,
 • Výstavbu, alebo rekonštrukciu diváckej tribúny,
 • Výstavbu alebo rekonštrukciu šatní a hygienického zázemia,
 • Oprava alebo výmena bazénovej technológie alebo chladiacej technológie na zimnom štadióne,
 • a ďalšie.

Čo môžem získať?

Fond na výzvu alokoval celkovú sumu finančných prostriedkov vo výške 17 miliónov eur. Finančný príspevok sa poskytuje v maximálnej výške 70 % oprávnených výdavkov z rozpočtu projektu.

Minimálna hodnota oprávnených výdavkov projektu je stanovená na sumu 100-tisíc eur. Maximálna výška príspevku pre jeden projekt je limitovaná sumou 1,1 milióna eur.

Ako a dokedy požiadať?

Podať žiadosť budeš môcť elektronicky v systéme egrant od 1. februára 2024 do 29. februára 2024. 

Pred 1. februárom 2024 bude systém fnps.egrant.sk otvorený iba na registráciu, avšak bez prístupu do formulára na podávanie žiadostí.

Žiadosť musíš zaslať bez príloh aj fyzicky najneskôr do 29. februára 2024.

Dôležité odkazy


 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *