Posted on

Fond na podporu umenia, ktorý spravuje Ministerstvo kultúry SR, pravidelne zverejňuje výzvy pre žiadateľov z oblasti kultúry a umenia. Aktuálne je zverejnená výzva pod číslom 5/2024. Podpora má formu dotácií a štipendií v oblastiach vizuálne umenie, literatúra pre deti a mládež, kreatívny priemysel, hudba, digitálne hry, publikačná a prekladateľská činnosť. Do výzvy sa môžeš zapájať do 15. januára 2024. Pozri si stručné detaily podprogramov, ktoré potrebuješ vedieť, ak chceš podporu získať.

Kto môže získať grant?

Žiadať o tento grant môže pomerne široká skupina. To znamená, že zapojiť sa môžeš ak si:

 • fyzická osoba – živnostník/-čka,
 • právnická osoba oprávnená na podnikanie,
 • občianske združenie,
 • rozpočtová alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je obec,
 • rozpočtová alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je VÚC,
 • občianske združenie
 • nadácia,
 • záujmové združenie právnických osôb,
 • nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby.
 • neinvestičný fond,
 • organizácie s medzinárodným prvkom.

Presnú definíciu žiadateľov nájdeš v dokumentoch jednotlivých podprogamov na tejto webovej stránke.

Na aké aktivity dostanem grant?

Výzva definuje oblasti podpory, ktoré môžeš vidieť nižšie:

Čo môžem získať?

O finančné prostriedky si môžeš požiadať podľa toho, do ktorého podprogramu sa uchádzaš. Niektoré podporgramy požadujú spolufinancovanie vo výške 5 %.

Presný rozpis alokácie financií vrátane podprogramov si môžete pozrieť priamo vo výzve.

Ako a dokedy požiadať?

Žiadosť sa podáva elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU. Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu 5/2024 je stanovený do 15. januára 2024.

Dôležité odkazy


 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *