Posted on

EIT Food pripravilo pre študentov a absolventov MSc s rôznym vzdelaním z krajín EIT RIS platenú stáž. Účastníci objavia pracovné príležitosti v potravinárskom priemysle získaním jedinečných, profesionálnych, platených stáží v trvaní 3 až 6 mesiacov v rámci akčnej línie štipendií EIT Food RIS. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 12. apríla.

Kto môže požiadať o grant?

 • Ten kto je študentom alebo absolventom MSc alebo ekvivalent (pre štipendiá RIS); Ph.D. študent alebo post-doktorand (RIS Talents);
 • Má záujem o agropotravinársky sektor;
 • Má proaktívny prístup a zaujíma sa o mimoškolské aktivity študentov;
 • Túži získať nové skúsenosti, je ochotný rozvíjať svoje schopnosti a sebamotiváciu;
 • Má analytické schopnosti, je otvorený, cieľavedomý a tímový hráč;
 • Je pripravený pracovať v medzinárodnom prostredí a veľmi dobre hovorí anglicky;
 • Je k dispozícii minimálne 3 mesiace od júla do decembra 2021;
 • Je si vedomý, že má príspevky na mobilitu cez hranice a zdravotné poistenie.

Akej oblasti sa týka grant?

Podpory a vývoja v agro sektore. Akčná línia je rozdelená do 2 doplnkových programov:

 • Štipendiá RIS zamerané na študentov a absolventov magisterského alebo inžinierskeho štúdia.
 • Talenty RIS venované Ph.D. študenti a post-doktorandi, ktorých cieľom je podpora obehu talentov, prispievanie k zvyšovaniu inovatívnosti personálnych kapacít a rozvoju vedeckého vplyvu podporou vytvárania a šírenia vysoko kvalitných nových vedomostí, zručností, kompetencií a riešení výziev potravinového systému.

Kandidáti na štipendiá RIS – budú mať prospech z profesionálneho náborového procesu s firemným zázemím, ako aj z online náborového workshopu s HR poradcami, ktorí stimulujú analytické schopnosti a kreatívne riešenie problémov.

Členovia doplnia tradičné učebné osnovy vysokoškolského vzdelávania ponúknutím rozvoja kompetencií a rozvoja podnikateľských talentov, ktorí budú po návrate do svojich domovských krajín pôsobiť ako vzory.

Stážisti RIS Talents – posilnia medzinárodné prepojenie mladých akademikov s poprednými agropotravinárskymi hráčmi, prenos pokročilých poznatkov do krajín EIT RIS, podporia priemyselnú orientáciu akademického výskumu a prilákajú talenty z iných disciplín ako potravinárstvo do agropotravinárskeho sektoru.

Čo môžem získať?

 • výhodu presnej zhody špecializácie s oblasťou stáže
 • praktické skúsenosti riešením skutočných prípadov organizácie
 • rozvoj svojich kompetencií: tvorivé riešenie problémov a kritické myslenie
 • grant až 1 350 € (štipendiá) alebo 1 800 € (talenty) v hrubom na mesiac
 • mentorstvo významného odborníka vo svojom odbore.
 • vylepšenie životopisu a získanie kontaktov
 • obohatenie skúseností z inej krajiny a zažitie inej kultúry

Ako a dokedy požiadať o grant?

Uzávierka prihlášok je 12. apríla 2021. Prihlášky je možné podať až po registrácii.

Do programu štipendiá RIS sa môžete registovať na tomto odkaze a do programu stážisti RIS na tomto odkaze.

zdroj: timo.wz.uw.edu.pl 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *