Posted on

Projekt DigiFed vyhlasuje otvorenú výzvu „Digital Challenge Owner“, s cieľom podporiť európske malé a stredné podniky. Tieto podniky by mali pracovať na identifikovaných špecifických obchodných potrebách, pre ktoré v súčasnosti nie je na trhu k dispozícii žiadne digitálne riešenie. Miera finančnej podpory grantu predstavuje do 100 tisíc eur a zapojiť sa je možné do konca marca.

Vo februári odštartoval projekt DigiFed novú sériu možností financovania, ktorá môže pomôcť urýchliť prístup k pokrokovým digitálnym technológiám a vyriešiť výzvy v reálnom svete.

Podpora sa poskytne takzvaným „vlastníkom digitálnych výziev“, ktorých cieľom je riešiť digitálne potreby nákladovo efektívnym a svižným spôsobom. Majitelia digitálnych výziev budú spolupracovať so začínajúcimi spoločnosťami na prototypovaní potenciálnych riešení v oblasti kyberfyzikálnych systémov (CPS) a vstavaných systémov.

Kto môže požiadať o grant?

Startupy a malé a stredné podniky ktoré identifikovali špecifické obchodné potreby, pre ktoré v súčasnosti nie je na trhu k dispozícii žiadne digitálne riešenie.

Na aké aktivity sa poskytuje grant?

Na vyriešenie ditigálnej výzvy v časovom horizonde od 9 do 12 mesiacov. V rámci nej bude vybraný inovátor (podnik) vyvíjať riešenie (produkt alebo službu), pre ktoré zatiaľ na trhu nebol identifikovaný žiadny Cyber-Physical System (CPS) alebo zabudované systémové riešenie.

Očakávaným výsledkom tejto digitálnej výzvy je inovatívne riešenie s vysokou úrovňou technologickej pripravenosti (TRL), ktoré sa dá použiť aj ako produkt prvej generácie.

Čo môžete získať?

Majitelia spoločností DigiFed a Digital Challenge spoločne ponúknu granty až do výšky 100 tisíc eur. Poskytnutá bude tiež technická a obchodná podpora pre vývoj inteligentných aplikácií v Európe.

Účastníci programu DigiFed Digital Challenge Owner by boli ochotní spolufinancovať experiment v rozpočte medzi 30 až 50 tisíc eur po dobu 9 až 12 mesiacov.

Ako a dokedy požiadať o grant?

Startupy a malé a stredné podniky sa môžu uchádzať o podporu prostredníctvom výzvy na predkladanie žiadostí do 31. marca 2021.

Na účasť v programe musí uchádzač vyplniť formulár žiadosti. Na tomto odkaze záujemca zároveň nájde ďalšie potrebné informácie o výzve.

zdroj: zabala.eu 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *