Posted on

Ak uvažuješ nad financiami vo forme grantu pre svoj technologický startup a potrebuješ usmerniť, prihlás sa na podujatie s názvom Grantové financovanie technologických startupov. Uskutoční sa 18. mája o 13:00 hod. Na seminári získaš prehľad nenávratných finančných možností z grantov a podporných služieb, ktoré môžu slovenské technologické startupy využiť, aby svoje inovatívne myšlienky overili u potenciálnych zákazníkov, úspešne dotiahli inovatívne produkty alebo služby na trh a zvýšili tak hodnotu firmy pred vstupom investorov. Súčasťou bude aj panelová diskusia,  ktorá ti pomôže usmerniť vo veciach ako najlepšie pripraviť startup na využitie a načasovanie grantového financovania, ako zladiť granty s investíciami a ako si nastaviť vlastnú stratégiu na takýto typ financovania. Na podujatie treba prísť osobne do Bratislavy.

Program

Prezentácie: Prehľad grantových možností pre technologické startupy na Slovensku

 • Verejné grantové prostriedky pre startupy z EÚ (program Horizont Európa)
  • financovanie skorých fáz (idea, proof of concept, validácie) prostredníctvom malých a rýchlych grantov kaskádového financovania (granty 50-200 tisíc eur)
  • akcelerátor EIC pre najambicióznejšie tech startupy poskytne financovanie až 17,5 mil. eur na validáciu produktov a služieb a vstup/rozširovanie trhu
  • akceleračné, investičné a podporné služby z Európskeho inštitútu pre inovácie a technológie (EIT)
  • podpora prípravy na škálovanie pre európske greentech startupy (SynergistEIC) formou grantov vo výške do 50 tisíc eur a podporných služieb
 • Podpora startupov v rámci Plánu obnovy, Výskumná a inovačná autorita (VAIA)
 • Špecifické bezplatné služby pre technologické startupy a podpora pri príprave návrhov projektov
  • služby národných kontaktných bodov a mentoring Národnej kancelárie Horizontu
  • podpora projektov, ktoré získali známku kvality (Seal of Excellence), podpora prípravy návrhov projektov a koučing pre firmy organizovaný Ministerstvom hospodárstva SR
  • špecifické služby pre technologické startupy, startupy vedené ženami a podpora držiteľov Seal of Excellence, rozvoj internacionalizácie a inovácií v rámci celosvetovej siete Enterprise Europe Network
  • možnosti využitia externých expertov na prípravu projektových návrhov v rámci SBA
  • rozvoj digitalizácie s podporou Európskych centier digitálnych inovácií (EDIH) na Slovensku

Panelová diskusia: Ako rozvíjať technologické startupy s využitím grantového financovania

 • Peter Szuttor (moderátor) je národný kontaktný bod pre pre Európsku radu pre inovácie (EIC) a Európske inovačné ekosystémy (EIE) z Národnej kancelárie Horizontu Európa.
 • Ivan Filus pomáha zakladateľom inovatívnych technologických startupov vstúpiť na trh s novými produktami a rásť. Je konzultantom BIC Bratislava a MSIC Ostrava, slovenským národným kontaktným bodom pre Európsku radu pre inovácie (EIC) a Európske inovačné ekosystémy (EIE), manažér slovenského zastúpenia siete Enterprise Europe Network, spoluarchitekt inovačných ekosystémov v SR a finančných schém pre technologické firmy.
 • Katarína Paštrnák, project lead v G-Force, VC fonde, ktorý celosvetovo investuje do začínajúcich climate-tech startupov. G-Force okrem investície poskytuje startupom v spolupráci s Founders Factory 6-mesačný support program.
 • Pavol Turčina, CEO GOSPACE LABS, vedie slovenský technologický startup, ktorý prináša revolučný prístup k mestskému parkovaniu. Projekt digitálneho parkovania Fleximodo získal financovanie vďaka prestížnemu národnému oceneniu Seal of Excellence.
 • Peter Kilián, COO firmy MultiplexDX, ktorej hlavným cieľom je odstrániť nesprávnu diagnostiku rakoviny zavedením presných, kvantitatívnych a dostupných diagnostických testov, ktoré umožnia personalizovanú liečbu pacienta. MultiplexDX je prvou slovenskou firmou, ktorá získala európsky grant EIC Accelerator v pilotnej schéme EK.
 • predstaviteľ/ka Výskumnej a inovačnej autority (VAIA)

Registrácia a miesto podujatia

Podujatie sa bude konať 18. mája 2023 osobne v sídle Centra vedecko-technických informácií SR, Lamačská 8A, Bratislava. Účasť online nebude dostupná. Orientačný čas podujatia je od 13:00 do 16:30 hod.

Na podujatie je potrebné sa vopred registrovať na stránke Národnej kancelárie horizontu (registračný formulár nájdeš v spodnej časti).

Zdroj: eraportal.sk/ Innonews.blog


 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *