Posted on

Známy cezhraničný program Interreg koncom apríla otvoril možnosti pre organizácie zo Slovenska a Česka, ktoré pripravia projekty v pohraničnom regióne Slovenska s Českom. V rámci Interreg SK-CZ sa môžeš uchádzať o financovanie projektov z oblasti životného prostredia, inštitucionálnej spolupráce a kultúry a cestovného ruchu. Na spoluprácu s Českom je vyčlenených približne 40 miliónov eur a príležitosť zapojiť sa do týchto výziev bude otvorená do polovice Septembra.

Kto môže získať grant?

Právnická osoba so sídlom v SR alebo ČR. Presný zoznam organizácií, ktoré môžu žiadať o grant, nájdeš nižšie v časti Dôležité odkazy.

V rámci SR sa projekt musí realizovať na území Trnavského, Trenčianskeho alebo Žilinského kraja. Čo sa týka ČR tak oprávnené kraje sú Juhomoravský, Zlínsky a Moravskosliezsky.

Na aké aktivity dostanem grant?

Projekty podávané do výzvy na životné prostredie by mali byť zamerané na:

  • zber, výmena dát , informácií a skúseností,
  • realizácia spoločných stratégií a akčných plánov,
  • zvyšovanie povedomia o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy.

Projekty vo výzve Kultúra by mali byť zamerané na tieto aktivity:

  • zachovanie a obnova kultúrneho a prírodného dedičstva,
  • spolupráca a výmena skúseností pri vytváraní a propagácii komplexných produktov cestovného ruchu.

Pre projekty do Inštitucionálnej spolupráce je to:

  • spolupráca verejnej správy a spolupracujúcich subjektov na oboch stranách prihraničného územia.

Cieľové skupiny sú obyvatelia a návštevníci prihraničného regiónu. Daj si pozor, aby tvoj projekt mal spoločenský a hospodársky dopad a bol zameraný na cieľovú skupinu. Všetky podávané projekty by mali mať nastavenú dĺžku realizácie najviac 24 mesiacov.

Jednoznačne ti odporúčame pracovať s Prílohou č.2 – Synergické a komplementárne účinky výzvy (dostupné medzi dokumentami pri každej výzve) – pomôže ti to v lepšom hodnotení projektu.

Čo môžem získať?

Svoj projekt by si mal nastaviť tak, aby si žiadal príspevok minimálne 50 tisíc eur. Maximálna výška príspevku nie je obmedzená.

Na výzvu klíma je vyčlenených viac ako 10 miliónov eur, na kultúru takmer 26 miliónov a na spoluprácu takmer 5 miliónov eur. Na niektoré organizácie sa môže vzťahovať spolufinancovanie projektov. Pre viac informácií si pozri detaily výzvy.

Ako a dokedy požiadať?

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok (NFP) môžeš podať výlučne cez elektronický systém ITMS2014+. Pozri si pokyny, ktoré nájdeš tu. Všetky 3 výzvy majú spoločný termín na odovzdanie projektov a tým je 15. september 2023.

Dôležité odkazy


 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *