Posted on

V článku si môžeš pozrieť stručný prehľad európskych programov financovania, ktoré podporujú (nielen) startupy a inovatívne malé a stredné podniky. Prehľady prináša web innonews.blog a obsahujú aj kontaktné miesta pre Slovensko alebo Českú republiku. Môžeš si ich stiahnuť v pdf súboroch a sú v anglickom jazyku.

Čo v prehľadoch nájdeš

Na začiatku dokumentu sú prehľadové tabuľky, kde sú programy rozdelené podľa:

  • štádia životného cyklu, ktorý podporujú: od výskumu cez vývoj a testovanie produktu až po trhové aktivity,
  • tematických priorít, na ktoré sa zameriavajú.

Za prehľadovými tabuľkami nájdeš stručnú informáciu o každom programe v prehľadnej štruktúre:

  • popis každého programu,
  • financovanie,
  • cieľové skupiny,
  • prípadné špecifiká,
  • oficiálne stránky programov,
  • aktuálne výzvy na predkladanie návrhov projektov,
  • kontaktné miesta v SR alebo ČR, kde získaš ďalšie informácie alebo podporu.

Iba bruselské programy

Prehľady sa venujú LEN tzv. komunitárnym programom, teda priamo riadeným na úrovni EÚ a  neobsahuje európske programy, ktoré sú riadené na národnej úrovni, teda Európske štrukturálne a investičné fondy (EŠIF) a Plán obnovy a odolnosti, ako ani národnú podporu prostredníctvom štátneho rozpočtu.

Upozornenie: Autorom materiálov je Ivan Filus. Prehľad je subjektívny pohľad na autora na rozdelenie a charakteristiku programov a ich zameranie pre potreby najmä deep-tech startupov a výskumno-inovačne zameraných MSP, pripravený vo februári 2023. Programy a kontakty sa môžu v priebehu času meniť. Autor by mal prehľady priebežne aktualizovať. Ak by si našiel v dokumente chyby, chýbajúce programy alebo nepresnosti, kontaktuj nás a my túto informáciu posunieme autorovi.

Granty EÚ pre startupy pre Slovenskú republiku

Obsahuje odkazy na slovenské kontaktné miesta. PDF dokument pre SR si môžeš stiahnuť na tomto odkaze (budeš mať funkčné odkazy).

eu_funding_for_startups_sk_ivan_filus

Prehľad (verzia pre SR) bol pripravený pre Innovate Slovakia (Empowering the Slovak innovation and startup scene).

Granty EÚ pre startupy pre Českú republiku

Obsahuje odkazy na české kontaktné miesta. PDF dokument pre ČR si môžeš stiahnuť na tomto odkaze (budeš mať funkčné odkazy).

eu_funding_for_startups_cz_ivan_filus_

Obsah pripravený v rámci spolupráce s portálom innonews.blog


 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *