Posted on

Si úspešný výskumník alebo výskumníčka so zaujímavým kariérnym príbehom? Kancelária SLORD v spolupráci s partnerskými styčnými kanceláriami #V4 Science in Brussels organizuje poldňovú konferenciu s názvom „Outstanding Research Careers“, na ktorej môžeš odprezentovať svoj príbeh, zviditeľniť sa, zdieľať svoje skúsenosti a nadviazať nové kontakty. Konferencia sa uskutoční 28. novembra v Bruseli.

Kto môže získať grant?

 • výskumník alebo výskumníčka s pôsobiskom na Slovensku, bez ohľadu na štátnu príslušnosť
 • na strednom stupni kariéry: R2 – uznávaný výskumný pracovník alebo R3 – etablovaný výskumný pracovník
 • s dobrou úrovňou anglického jazyka
 • so zaujímavým kariérnym príbehom

Na aké aktivity dostanem grant?

Diskusia bude zameraná na 4 problematiky:

 1. Bariéry bezproblémovej výskumnej mobility v Európe (medzinárodná mobilita a medzi-sektorová mobilita)
 2. Prekážky pri napredovaní vo výskumnej kariére (súlad rodinného a pracovného života, nedostatok financovania, nerovnaké zaobchádzanie, zriedkavá disciplína)
 3. Zručnosti (ako doplniť chýbajúce zručnosti pre napredovanie v kariére, tréningové príležitosti, inštitucionálna podpora)
 4. Zamestnanie (ako zabezpečiť väčšiu stabilitu pozícií vo výskume, najmä u výskumníkov na začiatku kariéry)

Od rečníka sa očakáva, že sa bude mať možnosť vyjadriť k aspoň 2 zo 4 problematík panelovej diskusie a o priebehu výskumnej kariéry s poukázaním na svoje úspechy a prekonané bariéry v 10-minútovej prezentácii.

Čo môžem získať?

 • Príležitosť prezentovať a zviditeľniť svoju výskumnú kariéru
 • Možnosť zdieľať svoje skúsenosti s prekonávaním bariér a poskytnúť odporúčania pre tvorbu politík
 • Preplatenie cestovných a ubytovacích nákladov na cestu do Bruselu

Ako a dokedy požiadať?

Ak máš záujem stať sa rečníkom na konferencii, pošli svoj životopis a niekoľko riadkov o svojej výskumnej kariére na adresu slord@cvtisr.sk. Prihlásiť sa možeš do 15. augusta 2023.

Dôležité odkazy


 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *