Posted on

Znovu je otvorená výzva Fondu SK-NIC, ktorá podporuje malé projekty zamerané na informačno-komunikačné technológie a vzdelávanie. Zapojiť sa môže okrem iných foriem aj fyzická osoba a na projekt môžeš dostať najviac 10 tisíc eur. O zmysluplnom projekte môžeš porozmýšľať do polovice júna, kedy je zároveň uzávierka výzvy.

Kto môže získať grant?

  • žiadatelia, ktorí neboli úspešní vo Výzve pre Malé projekty v roku 2022;
  • fyzické osoby spôsobilé na právne úkony v plnom rozsahu;
  • podnikatelia – fyzické osoby a právnické osoby (s majetkom do 350 tisíc eur, obratom do 700 tisíc eur a ďalšie podmienky vo výzve);
  • ostatné právnické osoby, ktoré neboli založené alebo zriadené za účelom dosahovania zisku (neziskovky, občianske združenia, samosprávy, školy, nemocnice a ďalšie).

Na aké aktivity dostanem grant?

Fond SK-NIC v tomto roku podporí projekty, ktoré budú prispievať k týmto témam:

  • projekty efektívne využívajúce informačno-komunikačné technológie k vzdelávaniu alebo projekty vzdelávajúce o týchto technológiách (tzv. e-vzdelávacie),
  • informačná / kybernetická bezpečnosť; zahŕňa „bezpečný život pri existencii IKT“,
  • mobilné aplikácie zamerané na podporu životného prostredia.

Projekt musíš dokončiť najneskôr do 31. augusta 2024.

Čo môžem získať?

Pre záujemcov je pripravená suma až 200 000 eur na podporu ich inovatívnych nápadov a na svoj konkrétny projekt môžeš získať financie v rozmedzí od 2 500 do 10 000 eur.

Ako a dokedy požiadať?

Žiadosť vieš podať prostredníctvom elektronického portálu darca.sk (pri registrácii si zvoľ „SK-NIC“ a v časti program „Malé projekty 2023„). Výzva Fondu SK-NIC je otvorená od 1. mája 2023 do 15. júna 2023.

Dôležité odkazy

Zdroj: virtualno.sk


 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *