Posted on

Informačná a kybernetická bezpečnosť ako aj ochrana údajov je dnes už nevyhnutnosťou. Dvojnásobne to platí pre samosprávy, ktoré sa môžu zapojiť do 2. kola dopytovo-orientovanej výzvy z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra s názvom „Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v podsektore VS“. Hrozby v online priestore sú rizikom pre štát aj občanov. Ukradnuté údaje, emailové útoky, snaha o napadnutie štátnych systémov, ktoré často uchovávajú dôležité a citlivé dáta. V aktuálnom hodnotiacom kole, ktoré sa uzatvára 8. novembra, sa samosprávy môžu uchádzať ešte o 3 056 000 eur. Tie sú určené práve na zvýšenie kvality kybernetickej a informačnej bezpečnosti inštitúcií štátnej a verejnej správy, ako aj vyšších územných celkov a miest mimo bratislavského kraja.

Kto môže získať grant?

O tento grant sa môžu uchádzať:

  • právnická osoba zapísaná v registri organizácií štatistického úradu (podľa zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy)
  • obce so štatútom mesta mimo Bratislavského kraja a mesto Košice a jeho mestské časti
  • vyššie územné celky mimo Bratislavského kraja

Na aké aktivity dostanem grant?

Môžete získať podporu na všetky aktivity vedúce k zvýšeniu kybernetickej bezpečnosti štátnych a verejných inštitúcií, VÚC, miest a obcí. Musia však rešpektovať pravidlá, uvedené vo výzve.

Výhodou je, že do projektu si môžete zahrnúť aj aktivity, ktoré ste realizovali po 01. januári 2014. Ukončené musia byť najneskôr do 31. decembra 2023. Odporúča sa žiadateľom ukončiť fyzickú realizáciu aktivít projektu najneskôr 3 mesiace pred 31.12.2023, za účelom plynulého finančného vysporiadania projektu, t .j . do 31.12.2023.

Čo môžem získať?

Z celkového balíka zvyšných peňazí na túto výzvu, ktoré predstavujú vyše 3 milióny eur, môžete požiadať o financovanie od 70 tisíc eur do 450 tisíc eur na jeden projekt.

Ako a dokedy požiadať?

Do výzvy sa zapojíte vyplnením a odoslaním Žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) na stránke www.itms2014.sk(aj s prílohami). Dôležitou podmienkou je tiež odoslať ŽoNFP bez príloh cez slovensko.sk v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej schránky SO OPII. Zasielanie žiadostí v listinnej forme vám budú akceptovať iba vo výnimočných prípadoch.

Najbližšie aktuálne je 2. hodnotiace kolo, ktoré sa uzatvára 8. novembra 2021.

Dôležité odkazy


Potrebujete pomôcť s výzvou?

Popíšte nám o tom viac ...


 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *