Posted on

Pred časom sme informovali o spustení prvých výziev programu Horizont Európa na obľúbené témy ako klíma, energetika a mobilita. Program je tematicky rozdelený do klastrov a tieto výzvy patria pod Klaster 5. Teraz však Brusel prichádza s novými výzvami, ktoré dodatočne pokrývajú ďalších 31 tém, medzi nimi aj témy na efektívnejšiu dopravu a prepravu, a ich uzávierky sú rôzne, všetky sú však stanovené na rok 2022.

Klimatické vedy a odpovede

Aktivity podporované v rámci tejto výzvy by mali umožniť prechod na klimaticky neutrálnu a odolnú spoločnosť a ekonomiku. Pozornosť bude sústredená na pokročilé vedy o klíme, na znižovanie emisií skleníkových plynov a na zapojenie občanov.

Zlepšovanie vedomostí a získavanie nových poznatkov o klíme napomôže k prechodu na klimatickú neutralitu a na udržateľnú ekonomiku efektívne využívajúcu zdroje.

Single-stage výzvy (podávate v iba raz a to komplet návrh)

Aby sa vám tieto výzvy v záplave ostatných ľahšie identifikovali, zvykne sa používať ID výzvy HORIZON-CL5-2022-D1-02. Celkový rozpočet predstavuje 87 miliónov eur.

Ak sa chcete dozvedieť, čo tieto skratky znamenajú, pozrite si článok: Hľadám financovanie. Ako začať s Horizon Europe, ak sa mi zdá zložitý? | Rozhovor

 Všetky uvedené výzvy patria pod akcie RIA:

 1. Verification and reconciliation of estimates of climate forcers
 2. Development of high-resolution Earth system models for global and regional climate change projections
 3. Improvement of Integrated Assessment Models in support of climate policies
 4. Supporting the formulation of adaptation strategies through improved climate predictions in Europe and beyond
 5. Let nature help do the job: Rewilding landscapes for carbon sequestration, climate adaptation and biodiversity support

Two-stage výzvy (podávate najprv jednoduchšiu verziu)

Identifikátor týchto výziev je ID HORIZON-CL5-2022-D1-01-two-stage. Postup podávania projektového návrhu je rozdelený na dve kolá (2-stage call). V prvom kole podávate návrh osnovy do 15 strán. Ak tento bude schválený, v druhom kole podávate úplný návrh. Ušetrí vám to čas aj energiu. Celkový rozpočet predstavuje 51 miliónov eur.

 1. Carbon Dioxide Removal (CDR) approaches
 2. Socio-economic risks of climate change in Europe
 3. Social science for land-use strategies in the context of climate change and biodiversity challenges

Termín uzávierky všetkých výziev pod názvom „Klimatické vedy a odpovede“ je stanovený na 10. februára 2022 o 17:00 hod.

Udržateľná, bezpečná a konkurencieschopná dodávka energie

Pri napĺňaní cieľov získať vedúcu pozíciu v cenovo dostupných a udržateľných energetických technológiách sa Európska únia zameria na využívanie energie z obnoviteľných zdrojov a na energetické úspory vrátane hľadania prelomových technológií.

Kľúčové je znižovanie emisií skleníkových plynov, zachytávanie uhlíka, jeho následné uskladnenie a prípadné ďalšie využitie. Pri narastajúcom využití obnoviteľných zdrojov energie a vyššom podiele elektrickej energie v energetickom mixe bude treba riešiť flexibilitu výroby, skladovanie energie a využívanie synergií medzi rôznymi sieťami.

Destinácia 3 zahŕňa aktivity zamerané na podporu udržateľných, bezpečných a konkurencieschopných dodávok energie.

Uvádzame výzvy s ID HORIZON-CL5-2022-D3-01, ktoré majú jedno-stupňový spôsob podania. Všetky, okrem jednej uvedenej, spadajú do akcie IA. Celkový rozpočet predstavuje 293 miliónov eur.

 1. Supporting the action of consumers in the energy market and guide them to act as prosumers, communities and other active forms of active participation in the energy activities
 2. Real Time Demonstrator of Multi-Vendor Multi-Terminal VSC-HVDC with Grid Forming Capability (in support of the offshore strategy)
 3. Demonstration of innovative forms of storage and their successful operation and integration into innovative energy systems and grid architectures
 4. Replicable solutions for a cross sector compliant energy ecosystem
 5. Demonstrate the use of high temperature geothermal reservoirs to provide energy storage for the energy system
 6. Advanced manufacturing of Integrated PV
 7. Novel Agro-Photovoltaic systems
 8. Demonstration of innovative rotor, blades and control systems for tidal energy devices
 9. Demonstration of innovative plug-and play solutions for system management and renewables storage in off-grid applications
 10. Interoperable solutions for flexibility services using distributed energy storage
 11. Decarbonising industry with CCUS
 12. Thermal energy storage solutions
 13. Energy system modelling, optimisation and planning tools (akcia RIA)
 14. Demonstration of cost-effective advanced biofuel technologies utilizing existing industrial plants
 15. Demonstration of innovative materials, supply cycles, recycling technologies to increase the overall circularity of wind energy technology and to reduce the primary use of critical raw materials

Termín uzávierky všetkých výziev pod ID HORIZON-CL5-2022-D3-01 je stanovený na 26. apríla 2022 o 17:00 hod.

Bezpečná, pružná doprava a pokročilé služby pre mobilitu pasažierov a prepravu tovaru

Cieľom výzvy je prispieť k vytvoreniu dopravného systému pre cestujúcich a tovar, ktorý je plynulý, inteligentný, inkluzívny, odolný a udržateľný. Systém má byť „user friendly“ a využívať digitálne technológie a satelitné navigácie.

Dopravné systémy by sa mali stať postupne viac odolné, aby sa predchádzalo a zabránilo možným poruchám. Výskum a inovácie podporia tri bezpečnostné piliere: technológie, regulačný rámec a ľudský faktor.

Uvádzame výzvy s ID HORIZON-CL5-2022-D6-01, ktoré majú jedno-stupňový spôsob podania (RIA, IA). Celkový rozpočet predstavuje 122 miliónov eur.

 1. Integrate CCAM services in fleet and traffic management systems (CCAM Partnership)
 2. Artificial Intelligence (AI): Explainable and trustworthy concepts, techniques and models for CCAM (CCAM Partnership)
 3. Safer navigation and tackling containership fires
 4. European demonstrators for integrated shared automated mobility solutions for people and goods (CCAM Partnership)
 5. Predictive safety assessment framework and safer urban environment for vulnerable road users
 6. Reliable occupant protection technologies and HMI solutions to ensure the safety of highly automated vehicles (CCAM Partnership)
 7. More resilient aircraft and increased survivability
 8. Human behavioural model to assess the performance of CCAM solutions compared to human driven vehicles (CCAM Partnership)

Termín uzávierky všetkých výziev pod ID HORIZON-CL5-2022-D6-01 je stanovený na 12. január 2022 o 17:00 hod.

Informácie boli pripravené v spolupráci s eraportal.sk a ec.europa.eu


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *