Posted on

Hľadáš granty a dotácie pre svoju organizáciu alebo podnikanie? Chcel by si vedieť ako môžeš získať eurofondy? Na tieto a mnoho ďalších otázok ti odpovedia odborníci zo sveta grantov. Príď v stredu,  28. júna o 16:30 do KC Kláštor v Rožňave na podujatie s názvom Prinesme Granty do okresu Rožňava. Podujatie je súčasťou projektu GAPSME, ktorého partnerom je mesto Rožňava, mesto Nyiregyháza, RPIC Rožňava a PRIMON. Načerpaj aktuálne informácie zo sveta grantov a otvor svojim aktivitám nové možnosti.

Stručný program

  1. Privítanie
  2. Tomáš Pavlik: GrantUp – Aktuálne výzvy vo svete grantov

Coffee break

  1. Ivan Pezlar: RPIC RV – Ako to funguje v praxi?
  2. Záver

O rečníkoch

Viac ako 9 rokov pôsobí na Technickej univerzite v Košiciach, kde sa podieľa na vývoji medzinárodných inovačných a výskumných a vývojových projektov. Momentálne pôsobí v Univerzitnom vedeckom parku Technicom ako poradca Enterprise Europe Network pre finančné nástroje EÚ. Založil online magazín a podcast grantUP, ktorý zrozumiteľným spôsobom komunikuje grantové témy. Od roku 2022 pôsobí ako Národný kontaktný bod pre program Horizont Európa na Slovensku v oblasti digitalizácie.“

 

 

 

 

Riaditeľ RPIC-Rožňava. Od roku 1993 pracoval na príprave a riadení viac ako 100 projektov financovaných z fondov EÚ, národných fondov a iných verejných zdrojov. Jeho kariéra v oblasti riadenia európskych projektov trvá od roku 1993 a podieľal sa na príprave európskych (predvstupových) [Phare, Sapard, ISPA], ako aj výskumno-vývojových [VaV] projektov v rámcových programoch (6., 7. RP) a napokon aj Horizont Európa. Od roku 2018 sa ako zamestnanec UPJŠ priamo podieľa na príprave, realizácii a monitorovaní viacerých projektov.“

 

 

 

 

Podujatie je organizované prostredníctvom projektu GAPSME , v spolupráci s:

 

Kedy a kde?

Stretneme sa osobne, v stredu, 28. júna 2023 o 16:30 v KC Kláštor, Betliarska 74/2, Rožňava.

Registrácia

Na podujatie sa môžeš registrovať prostredníctvom tohto elektronického formulára: https://forms.gle/6AbycahJihuPcah59.

Tešíme sa na teba!


 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *