Posted on

Program ponúka finančnú podporu nadnárodným projektom, ktoré prispievajú k rozvoju inovatívnejšieho, udržateľnejšieho a sociálnejšieho podunajského regiónu. Jedinečnosť programu spočíva v tom, že ponúka platformu pre spoluprácu v strategických oblastiach medzi členskými štátmi EÚ a krajinami mimo EÚ v dunajskom regióne. Do výzvy o 91 miliónov eur sa môže zapojiť organizácia spadajúca do podunajského regiónu vyjadrením záujmu do 21. novembra. V ďalšom stupni dostanú vybrané žiadosti šancu podrobne vypracovať svoj projekt.

Kto môže získať grant?

Do výzvy sa môže zapojiť organizácia založená v jednej z krajín podunajského regiónu:

 • Miestne, regionálne, národné verejné orgány a orgány spravované verejným právom
 • Medzinárodné organizácie
 • Súkromné subjekty (neziskové organizácie a súkromné podniky ako aj súkromné ziskové organizácie)

Projekt musí zahŕňať aspoň troch partnerov z troch rôznych krajín. Podunajský región zahŕňa tieto krajiny a regióny:

 • krajiny EÚ: Rakúsko, Bulharsko, Chorvátsko, Česko, Maďarsko, Nemecko: Bádensko-Württembersko a Bavorsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko
 • mimočlenské krajiny: Bosna a Hercegovina, Moldavská republika, Čierna Hora, Srbsko a Ukrajina so štyrmi provinciami: Černovetská oblasť, Ivano-Frankivská oblasť, Zakarpatská oblasť, Odeská oblasť.

Na aké aktivity dostanem grant?

Projekty by mali začať v roku 2024 a nemali by trvať dlhšie ako 30 mesiacov. Projekt, ktorý sa chystáš podať, by mal riešiť aspoň jednu z týchto oblastí:

Čo môžem získať?

Program má na túto výzvu vyčlenených 91,7 milióna eur. V rámci 1. výzvy Interreg Danube môžeš na projekt získať maximálne 80 % finančných prostriedkov, zvyšok treba spolufinancovať z iných zdrojov.

Prostriedky môžeš využiť na tieto kategórie nákladov:

 • Personálne náklady
 • Kancelária a administratíva
 • Cestovanie a ubytovanie
 • Externá expertíza a služby
 • Vybavenie
 • Infraštruktúra a práce

Ako a dokedy požiadať?

Spôsob, akým sa treba zapojiť do tejto výzvy je rozdelený do dvoch krokov:

 • 1. krok: online vyjadrenie záujmu do 21. novembra, 14:00 hod.
 • 2. krok: online formulár žiadosti a ďalšie formality (očakáva sa na jar 2023).

Vyjadrenie záujmu predložíš prostredníctvom elektronického systému Jems.

Dôležité odkazy


 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *