Posted on

Košický samosprávny kraj spolu s Krajskou organizáciou cestovného ruchu Košice Región Turizmus zážitkovou formou predstavili novú grantovú výzvu na podporu cestovného ruchu pre rok 2023. Z dotačného programu Terra Incognita podporia sumou 1,4 milióna eur najmä také projekty, ktoré znížia negatívne dopady odvetvia na zmeny klímy a prispejú k zachovaniu a propagácii ekoturizmu, kultúrneho, historického a prírodného dedičstva. Projektové zámery, spolu s príslušnou dokumentáciou, môžeš predkladať do 15. novembra 2022.

Výzva Terra Inkognita 2023

Kto sa môže zapojiť?

  • Právnická osoba so sídlom na území KSK alebo právnická osoba, ktorá pôsobí, vykonáva činnosť alebo poskytuje služby obyvateľom na území KSK (napr. obce a združenia obcí, občianske združenia, neziskové organizácie)
  • Fyzická osoba – podnikateľ so sídlom alebo trvalým pobytom na území KSK alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá pôsobí, vykonáva činnosť alebo poskytuje služby obyvateľom na území KSK
  • Organizácia, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je KSK, pokiaľ sa nezúčastňuje procesu výberu alebo hodnotenia projektov na realizáciu cieľov programu alebo nezabezpečuje implementáciu programu

Na aké aktivity dostanem grant?

V projektoch môžeš žiadať financovanie pre nasledujúce aktivity, ktoré zrealizuješ najskôr začiatkom roka 2023 na území Košického kraja:

  • Ekoturizmus – v projekte by si mal vytvoriť také produkty a služby cestovného ruchu, ktoré ponúkajú pre návštevníkov nový a jedinečný zážitok. Podpora je určená pre budovanie novej infraštruktúry v cestovnom ruchu, obnovu a dobudovanie existujúcej infraštruktúry v cestovnom ruchu.
  • Veľké rozvojové projekty – podpora je určená pre budovanie novej infraštruktúry v cestovnom ruchu, obnovu a dobudovanie existujúcej infraštruktúry v cestovnom ruchu: napr. lanové dráhy, lezecké parky, športové multifunkčné areály, viacúrovňové ihriská, ferratové a lezecké trasy, vleky a lanovky okrem lyžiarskych vlekov, bobové dráhy, atraktivity obdobného charakteru, pumptracky.
  • Európske dedičstvo – podpora je určená na realizáciu projektových zámerov, ktoré podporia zlepšenie turistickej prístupnosti pamiatok nesúcich značku Európskeho dedičstva pre návštevníkov a taktiež rozvoj cestovného ruchu v danom regióne.

S cieľom zvýšiť šance na úspech ti odporúčame rešpektovať priority na rok 2023, ktoré nájdeš vo výzve na strane 4 (odkaz na výzvu nižšie – Dôležité odkazy).

Čo môžem získať?

V prípade úspechu získať financovanie projektu. Podľa toho, do ktorej témy ideš, získať môžeš:

  • Ekoturizmus – dotácia od 5 do 50 tisíc eur na projekt
  • Veľké rozvojové projekty – dotácia od 50 do 200 tisíc eur na projekt
  • Európske dedičstvo – dotácia od 5 do 50 tisíc eur na projekt

Ak ideš do tejto výzvy, musíš počítať so spolufinancovaním. Kraj ti poskytne maximálne 90% financií. Zvyšok treba financovať z vlastných alebo iných zdrojov.

Ako a dokedy požiadať?

O dotáciu musíš požiadať elektronicky prostredníctvom systému e-Grant najneskôr 15. novembra 2022 (do polnoci).

Dôležité odkazy

Aby si lepšie pochopil, aké projekty chcú v Košickom kraji vidieť, vypočuj si podcast:

Podcast 22 | Takto sa robí turizmus v regióne (výzva Terra Incognita)

Foto: terrainkognita.sk


 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *