Posted on

Hoci situácia s cestovaním je premenlivá, oplatí sa myslieť na plány v roku 2022. Pre študentov, učiteľov a výskumníkov sa otvárajú nové možnosti kariérneho rozvoja priamo v slnečnom Grécku. V ponuke SAIA je aktuálne krátkodobý prednáškový alebo krátkodobý aj dlhodobý výskumný pobyt. Je tu tiež možnosť vycestovať na mesiac na jazykový kurz. Ak vás niektorá z ponúk zaujala, tak čítajte ďalej. Tieto ponuky sú aktuálne do februára roku 2022 s výnimkou krátkodobých pobytov. Tie majú uzávierku priebežne počas roka.

Kto môže získať grant?

Ak sa bavíme o dlhodobom výskumnom pobyte, tak tu môže požiadať o štipendium:

  • doktorand, učiteľ vysokej školy, výskumný pracovník

Pre krátkodobé prednáškové alebo výskumné pobyty je oprávneným žiadateľom iba:

  • učiteľ vysokej školy

Čo sa týka letného jazykového kurzu, tak tu je to špecifikované nasledovne:

  • študent vysokej školy 1. stupňa, študent vysokej školy 2. stupňa, doktorand, učiteľ vysokej školy, výskumný pracovník

Týka sa to všetkých štandardných študijných a vedných odborov: prírodných, technických, lekárskych, pôdohospodárskych, spoločenských, humanitných vied a umenia.

Na aké aktivity dostanem grant?

V ponuke máte nasledovné možnosti:

  • Dlhodobý výskumný pobyt v Grécku v trvaní 5 alebo 10 mesiacov
  • Krátkodobý prednáškový alebo výskumný pobyt v Grécku (10 dní)
  • Letný kurz gréckeho jazyka v Grécku (1 mesiac)

Čo môžem získať?

V prípade schválenia štipendia, vám podľa typu pobytu, budú preplatené náklady.

  • Dlhodobý pobyt: 450 eur/ mesiac, jednorazový príspevok vo výške od 500 do 550 eur, jednorazový príspevok na cestovné v rámci Grécka vo výške 150 eur.
  • Krátkodobý pobyt: denné diéty 110 eur na pokrytie pobytu, cestovné náklady v Grécku.
  • Jazykový pobyt: cestovné náklady do Grécka, pobytové náklady.

Ako a dokedy požiadať?

Ak vás niektorá z ponúk zaujala, žiadosť si treba podať cez elektronický systém SAIA. Následne musíte ešte vygenerovanú žiadosť vytlačiť, podpísať a podľa požiadaviek s potrebnými prílohami zaslať aj klasickou poštou. Odporúčame pozorne si prečítať podmienky na zapojenie sa do výzvy (pozri Dôležité odkazy nižšie).

V prípade krátkodobého pobytu termín uzávierky nie je stanovený a žiadosti sa vyhodnocujú priebežne počas roka (ale čím skôr, tým lepšie :))

Pre dlhodobý a jazykový pobyt máte však čas podať svoju žiadosť iba do 24. februára 2022 do 15:00 hod.

Dôležité odkazy


 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *