Posted on

Hub centrum v Košiciach, ktoré funguje pod EIT RawMaterials, v tomto roku prináša dva kurzy určené na komercializáciu výskumu. Uskutočnia sa v Košiciach a súčasťou programu je aj večera v meste. Zahraniční lektori výskumníkom pomôžu zistiť, ako zmeniť svoje výskumné výsledky do trhových príležitostí. Druhý kurz naučí zamestnancov transferu technológií, ako v rámci transferu technológií vytvárať z výsledkov výskumu dohody a ponuky. Oba tieto kurzy sú nezávislé, takže sa môžete prihlásiť na ten, ktorý zapadá do vášho profesného profilu. Uskutočnia sa v rovnakom čase počas dvoch dní na prelome mesiacov máj a jún.

Kto sa kurzov môže zúčastniť?

Ide o dva kurzy určené pre rôzne skupiny profesionálov:

  • Bring your tech to the market – kurz je určený pre výskumníkov, ktorí robia výskum a chcú sa dozvedieť osvedčené postupy komercializácie z týchto výsledkov výskumu.
  • Excellent tech transfer office (TTO) – kurz je určený pre zamestnancov a personál kancelárií transferu technológií (inkubátory, akcelerátory, univerzitné a výskumné pracoviská a podobne).

Čo je obsahom kurzov?

Kurz „Bring your tech to the market“ pozostáva z troch modulov:

  • Positioning vašej technológie
  • Trhovo-orientovaný výskum
  • Generovanie impaktu z výskumu a vývoja

Obsahom kurzu „Excellent tech transfer office“ bude:

  • Efektívne TTO: ako organizovať aktivity technologického transferu
  • Budovanie Business case: ako developovať prípady tech transferu z trhových potrieb
  • Správna stratégia využívania: ako získať licenciu pre spoločnosť a spustiť nové podnikanie

kurz pre výskumníkov RM Tech Flow

Registrácia

Kurz sa uskutoční od obeda do obeda v dňoch 31. mája a 1. júna 2022 v Univerzitnom vedeckom parku Technicom v Košiciach.

Kurzy prebiehajú v anglickom jazyku a sú vedené zahraničnými lektormi. Počet miest pri každom kurze je limitovaný na maximálne 15 účastníkov.

Súčasťou programu sú obedy v každý deň konania kurzov, občerstvenie a večera v meste.

Tento inak platený formát je pre Slovákov bez poplatku, keďže patríme medzi krajiny RIS a táto aktivity sa realizuje v rámci RIS.

Zaregistrovať sa môžete pomocou odkazov nižšie.

Dôležité odkazy


 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *