Posted on

Podnikatelia môžu využiť finančnú pomoc na inovatívne produkty, procesy a postupy v zdravotníctve. Prostredníctvom inovačných poukážok „Zdravá spoločnosť“ môže podnik získať priamu finančnú pomoc, potrebnú na prístup k profesionálnym zručnostiam, službám alebo znalostiam. Cieľom je umožniť podniku presadiť nápad alebo produkt, či už na domácom trhu alebo na trhu mimo Slovenska a pomôcť pri vývoji nových alebo vylepšiť existujúce produkty. O maximáne 50 tisíc eur môžete požiadať do 2. júna.

Kto môže získať grant?

Fyzické alebo právnicke osoby, oprávnené dodávať danú službu alebo dielo, ktoré:

  • majú sídlo na území SR mimo Bratislavského kraja,
  • vykonávajú podnikateľskú činnosť viac ako 12 mesiacov.

Na aké aktivity dostanem grant?

Oprávnené oblasti a aktivity vychádzajú zo Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky 2021 – 2027, domény „Zdravá spoločnosť“. Ide o inovatívne výrobky (vrátane materiálov a biotechnológií), procesy a postupy v zdravotníctve v nasledujúcich oblastiach:

  • projekty vedy a výskumu pre oblasť onkológie, neurovedy, metabolických ochorení,
    ochorení kardiovaskulárneho systému, raritných ochorení a infekčných ochorení
  • materiály a biomateriály pre zdravotníctvo,
  • lieky a liekové formy (vrátane nutraceutík, probiotík a výživových doplnkov),
  • 3D tlač a 3D biotlač,
  • senzory a technológie na monitorovanie zdravotného stavu.

Čo môžem získať?

Výška inovačnej poukážky, ktorú môžete získať sa pohybuje od 10 tisíc eur do 50 tisíc eur. Táto suma musí predstavovať maximálne 85 % oprávnených výdavkov.

Poukážku dostane vopred, formou predfinancovania a v rámci tejto výzvy poukážku môžete získať iba raz.

Ako a dokedy požiadať?

Registrujte sa na portáli INOWA a vyplňte žiadosť najneskôr 2. júna 2022.

Dôležité odkazy

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *