Posted on

Nadácia Národnej banky Slovenska má momentálne otvorené tri výzvy.  Tie sú zamerané na zvyšovanie úrovne finančnej gramotnosti, kvalitu finančného vzdelávania a spoluprácu verejného a súkromného sektora v týchto oblastiach ale aj na výskumné a inovatívne projekty. Ak sa v tejto oblasti pohybujete a viete pripraviť kvalitný projekt s rozpočtom maximálne 50 tisíc eur, čas na podanie zámeru budete mať iba do júna.

Kto môže získať grant?

Najprv si musíme predstaviť tri výzvy, ktoré sú k dispozícii:

 1. GV-2022-1: Podpora projektov v oblasti inovatívneho finančného vzdelávania
 2. GV-2022-2: Podpora výskumných projektov so zameraním na meranie úrovne finančnej gramotnosti
 3. GV-2022-3: Podpora malých projektov so zameraním na zvyšovanie úrovne finančnej gramotnosti

Podľa toho, do akej výzvy sa chcete zapojiť, môžete žiadať o grant, ak ste:

 • občianske združenia, nadácie, neziskovky, neinvestičné fondy, združenia právnických osôb, základné, stredné a vysoké školy, sociálne podniky, cirkevné organizácie a fyzické osoby (pre výzvu GV-2022-1 a GV-2022-3)
 • vysoké školy, výskumné inštitúcie, občianske združenia a neziskové organizácie zaoberajúce sa výskumom, fyzické osoby (zaoberajúce sa výskumom) (pre výzvu GV-2022-2)

Na aké aktivity dostanem grant?

To, na čo si v projekte môžete nárokovať financie z grantu, závisí od druhu výzvy, do ktorej sa zapojíte:

 • GV-2022-1: vzdelávacie aktivity, školenia, workshopy, semináre, tvorba inovatívnych metodík a nástrojov, webináre, e-learning, videokurzy, informačné a propagačné podujatia, materiály – publikácie, tlačoviny, iné súvisiace aktivity
 • GV-2022-2: príprava metodiky a materiálov k výskumu, prieskumu, stretnutia výskumníkov, nábor, príprava a vzdelávanie osôb na zber dát, propagácia výskumu, zber dát, spracovania a analýzy
 • GV-2022-3: podujatia a krátkodobé aktivity (workshopy, panelové diskusie, hackathony), súťaže, olympiády, konferencie, publikácie, tlačoviny, webináre, e-learning a pod., stáže a účasť na konferenciách, iné súvisiace aktivity

Pri každej výzve treba klásť dôraz na určenú cieľovú skupinu. Viac informácií nájdete priamo vo výzve.

Čo môžem získať?

 • GV-2022-1: minimálne 5 tisíc a maximálne 50 tisíc eur
 • GV-2022-2: minimálne 5 tisíc a maximálne 40 tisíc eur
 • GV-2022-3: minimálne 1 000 a maximálne 5 tisíc eur

Ako a dokedy požiadať?

O grant z nadácie Národnej banky Slovenska treba požiadať cez elektronický systém EGRANT.

Pre jednotlivé výzvy sú stanovené termíny na podanie nasledovne:

 • GV-2022-1: do 15. júna 2022
 • GV-2022-2: do 22. júna 2022
 • GV-2022-3: do 2. júna 2022

Dôležité odkazy

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *