Posted on

Cieľom Zeleného vzdelávacieho fondu je podporiť rozvoj environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety na území Slovenskej republiky prostredníctvom presadzovania princípov spoločnej zodpovednosti a priamo podporiť vybrané aktivity všeobecne prospešné pre oblasť podpory environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety. Do 7. júla majú neziskové organizácie a školy možnosť požiadať si o dotáciu práve na aktivity vedúce k spomínaným princípom.

Kto môže získať grant?

Oprávnené požiadať o dotáciu sú subjekty, ktoré fungujú minimálne 2 roky:

  • Občianske združenia
  • Záujmové združenia právnických osôb
  • Školy
  • Nadácie
  • Neziskové organizácie

Na aké aktivity dostanem grant?

  • Výchovno-vzdelávacie aktivity pre deti a mládež, verejnosť a pedagogických pracovníkov v téme odpady a prechod na obehové hospodárstvo
  • Výchovno-vzdelávacie aktivity pre deti a mládež, verejnosť a pedagogických pracovníkov v téme zmierňovania a prispôsobovania sa nepriaznivým dôsledkom zmeny klímy a ochrany ovzdušia
  • Výchovno–vzdelávacie aktivity pre deti a mládež, verejnosť a pedagogických pracovníkov v téme podpora a ochrana biodiverzity

Aktivity, na ktoré si chcete uplatniť dotáciu, musia byť vykonávané v rámci obdobia od 1. januára do 31. októbra 2022.

Čo môžem získať?

Na svoj projekt si môžete požiadať dotáciu maximálne 5 tisíc eur. Je potrebné deklarovať aj minimálne 5 % spolufinancovanie projektu zo strany žiadateľa.

Ako a dokedy požiadať?

Ak chcete požiadať o dotáciu zo Zeleného vzdelávacieho fondu, doručte žiadosť vrátane príloh elektronicky (cez slovensko.sk) do schránky Slovenskej agentúry životného prostredia najneskôr 7. júla 2022.

Druhou možnosťou je doručiť žiadosť s prílohami osobne alebo poštou. V tomto prípade treba podklady zaslať aj elektronicky formou e-mailu na sekretariatzvf@sazp.sk najneskôr v termíne na podanie.

Dôležité odkazy


 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *