Posted on

BETTER FACTORY je štvorročný projekt financovaný z iniciatívy H2020, ktorého cieľom je pomôcť výrobcom vstúpiť na nové trhy s prispôsobiteľnými produktmi alebo portfóliami služieb. Výrobné malé a stredné podniky a spoločnosti so strednou kapitalizáciou objavia nové obchodné modely a digitalizujú svoje továrne tak, aby zodpovedali výrobe nových alebo prispôsobených produktov, a to vďaka spolupráci a partnerstvu s obchodnými, umeleckými a technologickými dodávateľmi počas celej životnosti projektu Better Factory.

Kto môže požiadať o grant?

 • výrobné malé a stredné podniky a mid-capy, ktoré majú záujem digitálne transformovať svoju spoločnosť
 • umelcov, ktorí by si chceli otestovať svoju kreativitu s výrobnými podnikmi
 • dodávateľov technológií, ktorí sa chcú naučiť, testovať a vyvíjať lean-agile výrobné technológie spolu s výrobnými podnikmi a umelcami

Na aké aktivity sa poskytuje grant?

Napomôcť MSP transformovať konvenčnú továreň na lean-agile výrobnú prevádzku schopnú produkovať nové a personalizované výrobky popri už existujúcich produktoch.

Cieľom neskoršej výzvy KTE (experimenty s prenosom vedomostí) je viesť diverzifikáciu produktového portfólia výrobných MSP / spoločností so strednou kapitalizáciou s cieľom rozšíriť ich obchodné modely o prispôsobené a individualizované výrobky a nové služby okolo týchto výrobkov. KTE uprednostnia tieto sektory:

 • Plasty a guma
 • Nábytok a drevo
 • Potraviny a poľnohospodárstvo
 • Konštrukcie
 • Kovy a strojné zariadenia
 • Textil a koža

Čo môžete získať?

 • Preskúmate nové trhy pomocou digitálnych technológií
 • Testujte a vyvíjajte nové štíhle a agilné výrobné technológie pomocou RAMP
 • Prístup k školeniu pre rekvalifikáciu personálu
 • Získajte podporu podnikania a mentorstvo
 • Získajte až 200 000 eur bez kapitálového financovania.

Ako a dokedy požiadať o grant?

Momentálne je otvorená výzva na podávanie záujmov o zapojenie sa do tohto programu. Výzva sa uzatvára 18. marca 2021. Po ukončení výberového procesu si následne vybrané firmy budú hľadať partnerov medzi dodávateľmi technológií a umelcami, aby sa mohli spoločne ako konzorcium uchádzať o grant vo výške 200 000 EUR.

Každý typ žiadateľa sa prihlási osobitným spôsobom:

Všetky potrebné informácie nájdete na stránke výzvy na tomto linku.

Informácie prevzaté z webu innonews.blog 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *