Posted on

Tento rok spúšťa organizácia EIT Health program Wild Card už štvrtýkrát s cieľom nájsť spoločnosti pôsobiace v oblasti zdravotnej starostlivosti, ktoré sa snažia zmeniť súčasný stav v dvoch oblastiach zdravotnej starostlivosti, ktorými sú starostlivosť o oči a zrak a tlmenie bolesti. Na konci súťaže získajú dva tímy od tejto organizácie až 1,5 milióna eur a dva roky podpory. Prihlásiť sa môžu všetci, ktorí chcú priniesť zmenu a sú z Európy vrátane krajín EIT Health InnoStars (Maďarsko, Taliansko, Poľsko, Portugalsko), a tiež z regiónov EIT Health RIS, do 16. marca.

Reálny problém s očnými chorobami

Iba v rámci Európy sa odhaduje počet nevidiacich a slabozrakých ľudí na viac ako 30 miliónov. V priemere 1 z 30 Európanov pociťuje stratu zraku. Tento problém sa zhoršuje u starších občanov, kde čelí tomuto problému každý tretí človek nad 65 rokov. Podľa štúdie 11 členských štátov Európskej Únie sa navyše priame náklady na očné choroby v Európe odhadujú na viac ako 18 miliárd eur ročne.

Spoločnosť EIT Health si pri hľadaní riešenia problémov s očami a zrakom vybrala starostlivosť o oči a zrak ako jednu zo svojich výziev v tohtoročnom programe EIT Health Wild Card. Organizácia EIT Health vyzýva talentovaných inovátorov z celej Európy, aby sa pokúsili nájsť riešenie, ako zmierňovať problémy s očami a poruchy zraku, ako im predchádzať a ako ich liečiť.

Druhá výzva zameraná na zmiernenie bolesti

Druhou výzvou súťaže je manažment bolesti. V tomto prípade je potrebné odpovedať na otázku, ako zmierňovať stavy akútnej a chronickej bolesti. Keď pochopíme, ako a prečo vzniká bolesť pri rôznych stavoch, budú mať inovatívne riešenia zamerané na tlmenie bolesti skutočne zmysluplný vplyv na životy pacientov.

Cez hackathon k 750 tisícom eur pre každý tím

Cesta vybraných tímov sa začína „hackathonom“. Budú podrobení skúške vo všetkom – od vytvorenia tímu, kritického myslenia, osvedčenia obchodného modelu až po predstavenie nápadu. Nakoniec účastníci predstavia svoje riešenie skupine popredných odborníkov v danej oblasti, aby si zaistili miesto vo finále, kde budú súťažiť o to, aby im organizácia EIT Health poskytla investíciu, začlenila ich spoločnosť a priniesla ich riešenie na trh.

Na základe procesu výberu získajú až dva tímy dva roky nepretržitej podpory od EIT Health Project Managers, vedúcich mentorov a koučov organizácií a prístup k sieti a partnerom EIT Health. Okrem toho každý tím získa finančnú podporu až 750 000 eur ročne.

Na základe konzultácií s odborníkmi sme vybrali starostlivosť o oči a zrak a tlmenie bolesti ako oblasti, ktoré potrebujú inovácie. Potenciál zlepšovať životy pacientov a občanov v celej Európe a za jej hranicami je v rukách talentovaných ľudí, ktorí by mohli formovať zdravotnú starostlivosť v týchto oblastiach. Tešíme sa, že spoznáme vynálezcov budúcnosti a podporíme ich v tom, aby priniesli nové riešenia, ktoré môžu zmeniť životy,“ povedal Jorge Juan Fernández García, riaditeľ pre inovácie organizácie EIT Health.

Dvoma výzvami minuloročnej Wild Card organizácie EIT Health bolo zdravie žien a digitálna liečba. Jeden z podporovaných tímov, španielsky MiMARK, sa zameriava na zlepšovanie presnosti a efektívnosti diagnostiky rakoviny endometria, zatiaľ čo druhý podporovaný tím, Orbit z Nemecka, vyvíja umelú inteligenciu, ktorá umožní účinnú personalizáciu liečby Parkinsonovej choroby.

Ako sa prihlásiť do výzvy?

Viac informácií o procese podávania žiadostí v programe Wild Card 2021 organizácie EIT Health nájdete na stránke wildcard.eithealth.eu. Termín na podávanie žiadostí je do 16. marca 2021.

eit health wild card výzva

O EIT Health

EIT Health je nezisková organizácia a jedno z najväčších európskych verejno-súkromných partnerstiev v oblasti inovácií v zdravotníctve. EIT Health, ktorú tvorí približne 150 partnerov, je jedinečnou európskou sieťou špičkových spoločností, univerzít, výskumných a vývojových centier, ako aj nemocníc a ústavov.

Úlohou EIT Health je vybudovať ekosystém, ktorý umožní rozvoj zdravotnej starostlivosti pre budúcnosť, aby európski občania mohli žiť dlhšie a zdravšie. EIT Health zdokonaľuje zručnosti zdravotníckych pracovníkov v celej Európe, investuje do najlepších európskych talentov a uľahčuje komercializáciu inovatívnych zdravotníckych produktov/riešení v rámci EÚ. Je to jedna z najväčších verejne financovaných iniciatív v oblasti zdravia, ktorú podporuje Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT), orgán Európskej únie. Viac informácií nájdete na: www.eithealth.eu.

O EIT Health InnoStars

Zoskupenie InnoStars je jednou zo siedmich geografických oblastí EIT Health. Zahŕňa polovicu Európy vrátane Poľska, Maďarska, Talianska a Portugalska, ako aj ďalšie regióny zahrnuté do regionálnej inovačnej schémy EIT – pobaltské štáty, Chorvátsko, Slovensko, Česká republika, Slovinsko, Grécko a Rumunsko. Ide o skupinu krajín, ktoré boli v Európskej hodnotiacej tabuľke inovácií (EIS) vyhodnotené ako mierni inovátori.

InnoStars sa zameriava na podporu podnikania, inovácií a vzdelávania v oblasti zdravotnej starostlivosti, zdravého životného štýlu a aktívneho starnutia v regióne a na vyrovnávanie rozdielov medzi regiónmi, ktoré sú lídrami v oblasti inovácií, a regiónmi, ktoré sa rozvíjajú.

O programe regionálnej inovačnej schémy EIT (RIS)

Regionálna inovačná schéma EIT (EIT RIS) bola vytvorená Európskym inovačným a technologickým inštitútom (EIT) s cieľom vyrovnať rozdiely medzi regiónmi, ktoré sú lídrami v oblasti inovácií, a regiónmi, ktoré sa rozvíjajú. Program sa realizuje za účasti miestnych stredísk (miestny hub na Slovensku: T-Systems).

V oblasti zdravotnej starostlivosti sa program vyvíja od roku 2016 a koordinuje ho EIT Health InnoStars. Program zahŕňa 13 stredísk EIT Health v 12 krajinách východnej, strednej a južnej Európy. Tieto strediská slúžia ako prístupové body k celoeurópskej sieti najlepších univerzít, spoločností a ich projektov. Cieľom programu je inkubovať regióny, v ktorých pôsobí, objavovať ich jedinečné inovačné bohatstvo a zapájať miestnych inovátorov do účasti na paneurópskych programoch a súťažiach.


facebook grantUP banner svetly


 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *