Posted on

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlásilo ešte koncom roka 2020 výzvu pod programom Nórske granty. Táto výzva je zameraná na podporu budovania kapacít menších miestnych organizácií prostredníctvom realizácie miestnych iniciatív a opakovaného použitia osvedčených dobrých postupov miestneho rozvoja a sociálnej inklúzie marginalizovaných rómskych komunít v oblastiach zdravia, vzdelávania, zamestnanosti, bývania a nediskriminácie, s primárnym zameraním na nediskrimináciu. Na výzvu je možné reagovať len do 1. marca 2021.

Kto môže požiadať o grant?

Akýkoľvek subjekt, verejný alebo súkromný, komerčný alebo nekomerčný a mimovládne organizácie, zriadené ako právnické osoby buď v Nórsku, prijímateľských štátoch alebo v krajine mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, ktorá má spoločnú hranicu s príslušným prijímateľským štátom (Ukrajina) alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená do projektu a efektívne prispievajúca k implementácii projektu je považovaná za oprávneného partnera projektu.

Samozrejme, podľa vyššie uvedenej definície je aj Slovensko oprávneným žiadateľom.

Na aké aktivity sa poskytuje grant?

Projektový grant by sa mal primárne použiť na nediskriminačné činnosti, ako napríklad:

 • advokácia, zvyšovanie povedomia a vyhľadávacie činnosti smerom k občanom,
 • občiansky aktivizmus, dobrovoľníctvo a účasť občanov,
 • boj proti nenávistným prejavom (anticiganizmus a rasizmus proti Rómom) vrátane podpory sietí pracujúcich s obeťami trestných činov z nenávisti,
 • vytváranie sietí medzi mimovládnymi organizáciami, subjektmi verejného a súkromného sektora s cieľom zlepšiť miestnu situáciu,
 • občianske vzdelávanie a školenia, práca s občanmi, účasť na miestnom rozhodovaní,
 • aktivity zamerané na posilnenie postavenia rómskych dievčat a žien,
 • prevencia všetkých foriem násilia,
 • aktivity zamerané na rovnaké zaobchádzanie, desegregáciu a nediskriminačné praktiky v rôznych sférach života ľudí žijúcich v marginalizovaných rómskych komunitách,
 • komunitný výskum a analýzy s cieľom informovať miestnych a regionálnych tvorcov politiky o situácii v konkrétnej marginalizovanej rómskej komunite,
 • medzikultúrny dialóg

Čo môžem získať?

Na projekt môžete získať minimálne 25 tisíc a maximálne 200 tisíc eur.

Spolufinancovanie je riešené nasledovne:

 • subjekty verejnej správy a mimovládne organizácie sa na projekte nepodieľajú spolufinancovaním
 • 10% spolufinancovanie v prípade sociálnych partnerov (organizácie zamestnávateľov a odborové organizácie) a iných neziskoviek
 • 15% spolufinancovanie v prípade súkromného sektora a ostatných subjektov

Ako a dokedy požiadať?

Požiadať o financovanie svojich projektov do tejto výzvy môžete do 1. marca 2021 prostredníctvom formulára na tomto odkaze.

Pred podaním projektu si dôkladne preštudujte všetky podmienky výzvy a požadované dokumenty na tejto stránke.


facebook grantUP banner svetly


 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *