Posted on

Menšie obce majú do 6. februára možnosť požiadať si o dotáciu v miliónoch eur z Environmentálneho fondu. Peňažná podpora by mala byť použitá na budovanie verejných vodovodov a kanalizácií ako aj na vodozádržné opatrenia. Viac detailov uvádzame v stručnom prehľade výzvy v článku.

Kto môže získať grant?

  • obec do 2 000 obyvateľov (aspoň čiastočne sa nachádzajúce v chránených územiach, do ktorých zasahujú územia minimálne piatich obcí),
  • záujmové združenia právnických osôb, ktorého členmi sú len obce (ktoré spĺňajú podmienku o chránenom území ako vyššie).

Na aké aktivity dostanem grant?

Dotácia bude pridelená na oblasť ochrany a využívania vôd, konkrétne:

  • budovanie verejných vodovodov,
  • budovanie verejných kanalizácii,
  • budovanie verejnej kanalizácie a vodovodu v jednej ryhe,
  • budovanie vodozádržných opatrení v krajine a v sídlach.

Čo môžem získať?

Obec môže získať najviac 3 milióny eur a záujmové združenie najviac 6 miliónov eur. Ak ide o oblasť vodozádržných opatrení, tak tam je maximum dotácie pre oba typy žiadateľov najviac 100 tisíc eur. Spodná hranica podpory nie je určená.

Ako a dokedy požiadať?

Obce a záujmové združenia môžu svoje žiadosti podávať cez elektronický portál grant.envirofond.sk a to najneskôr do 6. februára 2023.

Dôležité odkazy


 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *