Posted on

Nadačný fond dm drogerie markt prostredníctvom Nadácie Pontis prerozdelí materským, stredným a základným školám ako aj školským zariadeniam finančný príspevok na inštaláciu fotovoltických panelov. Tento krok má mať okrem ekonomicky udržateľného a ekologického rozmeru aj edukatívny charakter, keďže získanie grantu je podmienené aj zaradením environmentálnej výchovy. Škola musí splniť niekoľko podmienok a v závislosti od toho vie získať na tento účel do 50 tisíc eur. Grantová príležitosť je otvorená do 12. marca.

Kto môže získať grant?

O grant sa môžu uchádzať všetky štátne školy a školské zariadenia uvedené v zozname ministerstva školstva:

 • štátne materské školy aj súkromné špeciálne materské školy,
 • štátne základné školy aj súkromné špeciálne základné školy,
 • štátne špeciálne školy,
 • cirkevné školy,
 • štátne gymnáziá, konzervatóriá, stredné odborné školy, spojené školy, strediská a pracoviská praktického vyučovania,
 • štátne školské zariadenia (školský klub detí, CVČ pri škole).

Na aké aktivity dostanem grant?

Grant je určený na projekciu, materiál a inštaláciu fotovoltických panelov, pričom si výzva kladie niekoľko podmienok. Uvádzame niektoré z nich:

 • škola musí mať školu spôsobilu na montáž fotovoltického diela (min. 50 m2, s priamym dopadom slnečného žiarenia, v dobrom stave, neorientovaná na sever),
 • strecha nemôže byť najbližších 15 rokov rekonštruovaná,
 • škola musí mať ročnú spotrebu aspoň 10 tisíc kWh,
 • škola musí nehnuteľnosť vlastniť,
 • škola zakomponuje prierezový predmet environmentálna výchova (téma obnoviteľných zdrojov energie a šetrenie zdrojmi),
 • mala by sa aktívne zapájať do programov ako sú Zelené Školy, GLOBE, EPAS a ďalšie,
 • dobrý predpoklad bude mať žiadateľ, ktorý prevádzkuje Školský klub detí minimálne do 16:00 hod.,
 • ďalšie podmienky uvedené vo výzve.

Čo môžem získať?

Finančnú podporu na projekčné práce, materiál a inštaláciu fotovoltického diela v hodnote od 10 tisíc do 50 tisíc eur.

Ako a dokedy požiadať?

Škola alebo zariadenie vie o tento príspevok požiadať cez online formulár po zaregistrovaní na portáli www.darca.sk (zvoľ Nadačný fond dm drogerie markt, program Školy na zelenú). Termín na podanie žiadosti sa uzavrie 12. marca 2023.

Dôležité odkazy

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *